C9312 Diplomová práce - Bioanalytik III

Přírodovědecká fakulta
podzim 2024
Rozsah
0/0/10. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D.
Ústav biochemie – Chemická sekce – Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Jitka Kašparovská, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav biochemie – Chemická sekce – Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
( C9300 Diplomová práce I (BC) && C8210 Diplomová práce II (BC) )||( C9302 Diplomová práce - BIA I && C8212 Diplomová práce - BIA II )
Teoretické a praktické znalosti biochemie potřebné pro řešení konkrétního úkolu dané diplomové práce.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je po všech stránkách připravit studenty na zpracování diplomové práce splňující veškeré požadavky na ni kladené.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen pracovat s odbornou literaturou, integrovat teoretické znalosti do experimentální práce a prezentovat výsledky a závěry experimentální vědecké práce písemnou a prezentační formou.
Osnova
  • Individuální konzultace v průběhu zpracování diplomové práce.
Literatura
  • VOET, Donald a Judith G. VOET. Biochemistry. Online. 3rd ed. Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, 2004. xv, 1591. ISBN 0471417610. [citováno 2024-04-23] info
Výukové metody
Samostatná práce studentů pod vedením školitele. Studium odborné literatury, experimentální práce v laboratoři, osobní konzultace s vedoucím práce.
Metody hodnocení
Zápočet je udělený za úspěšný postup v přípravě práce.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.