EN

PřF:Z0150 Geogr. seminář - Informace o předmětu

Z0150 Geografický seminář

Přírodovědecká fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Gabriela Petříková, Ph.D. (cvičící), RNDr. Vladimír Herber, CSc. (zástupce)
RNDr. Vladimír Herber, CSc. (náhr. zkoušející)
Garance
RNDr. Vladimír Herber, CSc.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Vladimír Herber, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
Z0150/01: Po 17. 9. až Pá 14. 12. St 14:00–15:50 Z6,02006, V. Herber, G. Petříková
Předpoklady
Z0012 Vedení geografické výuky
Znalosti fyzické, humánní a regionální geografie, znalost místního regionu, geografické IT dovednosti, dovednosti vedení výuky.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 10/20, pouze zareg.: 0/20
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem tohoto předmětu je připravit studenty na vedení výuky volitelné vzdělávací aktivity Zeměpisný/Geografický seminář na SŠ. Součástí jsou i další aktivity, nezbytné pro výbavu středoškolského učitele zeměpisu - správa zeměpisné sbírky, vedení předmětové komise, příprava a vedení terénní geografické výuky, příprava a organizace školního kola zeměpisné olympiády.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - vybrat vhodná témata a sestavit tematický plán pro výuku volitelné vzdělávací aktivity Zeměpisný/Geografický seminář na SŠ - používat různé metody při výuce témat komplexnějšího charakteru - zadat, vést a hodnotit seminární práci - připravit a vést terénní výuku - zorganizovat a připravit školní kolo Zeměpisné olympiády - podílet se na správě zeměpisné sbírky a chodu předmětové komise
Osnova
 • 1. Tematický plán pro výuku zeměpisného/geografického semináře na gymnáziu
 • 2. Výběr témat a jejich nároky
 • 3. Příprava a organizace výuky zeměpisného/geografického semináře
 • 4. Seminární práce
 • 5. Příprava a vedení terénní výuky
 • 6. Zeměpisná olympiáda - struktura soutěže, příprava školního kola
 • 7. Předmětová komise zeměpisu, vedení sbírek
Literatura
 • ANDĚL, Jiří, Ivan BIČÍK a Tomáš HAVLÍČEK. Makroregiony světa : regionální geografie pro gymnázia. 1. vyd. Praha: Nakladatelství České geografické společnosti, 2010. 148 s. ISBN 9788086034782. info
 • BIČÍK, Ivan. Příroda a lidé Země :učebnice zeměpisu pro střední školy. 1. vyd., dotisk. Praha: Česká geografická společnost, 2006. 135 s. ISBN 80-86034-45-3. info
 • BIČÍK, Ivan. Hospodářský zeměpis :učebnice pro obchodní akademie a jiné střední školy. 1. vyd. Praha: Nakladatelství České geografické společnosti, 2003. 95 s. ISBN 80-86034-52-6. info
 • BAAR, Vladimír. Hospodářský zeměpis : regionální aspekty světového hospodářství. 1. vyd. Praha: Nakladatelství České geografické společnosti, 2002. 111 s. : i. ISBN 80-86034-50-X. info
 • BIČÍK, Ivan. Regionální zeměpis světadílů :učebnice zeměpisu pro střední školy. 1. vyd. Praha: Nakladatelství České geografické společnosti, 2000. 137 s. ISBN 80-86034-43-7. info
Výukové metody
Seminář, skupinové a individuální práce, diskuse, prezentace a obhajoba názorů a myšlenek, dílčí úkoly
Metody hodnocení
Požadavky k ukončení: Splnění dílčích úkolů, aktivní účast ve výuce.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, jaro 2000, podzim 2010 - akreditace, jaro 2001, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2018/Z0150