C9045 Biologie kvasinek

Přírodovědecká fakulta
podzim 2024
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Jan Paleček, Dr. rer. nat. (přednášející)
RNDr. Mário Špírek, PhD. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Jan Paleček, Dr. rer. nat.
Národní centrum pro výzkum biomolekul – Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Jan Paleček, Dr. rer. nat.
Dodavatelské pracoviště: Národní centrum pro výzkum biomolekul – Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Zkouška z obecné mikrobiologie, molekulární biologie, biochemie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti by měli získat jak základní informace o půčících a dělících se kvasinkových buňkách, tak nejnovější poznatky z molekulární biologie kvasinek. Měli by porozumět jednoduchým biologickým procesům probíhajím v těchto jednobuněčných organismech a měli by získat představu o jejich využití pro různé biotechnologie.
Výstupy z učení
Studenti získají jak základní informace o půčících a dělících se kvasinkových buňkách, tak nejnovější poznatky z molekulární biologie kvasinek. Porozumí jednoduchým biologickým procesům probíhajím v těchto jednobuněčných organismech a získají představu o jejich využití pro různé biotechnologie.
Osnova
  • Základní charakteristika kvasinek. Kvasinky jako základní cytologický model. Metody analýzy kvasinek. Úvod do genetiky kvasinek. Využití kvasinek pro různé biotechnologické procesy. Patogenní kvasinky. Regulace transkripce. Technologie kvasinkových hybridních systémů. Molekulární biologie párovacího procesu. Buněčný cyklus a polarita. Buněčná stěna kvasinek. Metabolismus DNA a chromosomy v kvasinkové buňce.
Literatura
  • V přednáškách budou probírány nejaktuálnější informace z mezinárodních časopisů s vysokým impaktním faktorem
  • The most recent topics from high-impact international journals will be discussed in lectures
  • ALBERTS, Bruce. Molecular biology of the cell. 5th ed. New York, N.Y.: Garland science, 2008, xxxiii, 12. ISBN 9780815341062. info
  • Guide to yeast genetics and molecular biology. Edited by Christine Guthrie - Gerald R. Fink. San Diego: Academic Press, 1991, xxi, 933. ISBN 0123106702. info
Výukové metody
přednášky, prezentace zvaných odborníků
Metody hodnocení
prezentace a diskuse na vybrané téma, písemný test
Navazující předměty
Informace učitele
Výuka je primárně určena pro studenty zaměření mikrobiologie. Hloubkou záběru je však vhodná i pro studenty PhD.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2024/C9045