C9142 Biologie kvasinek - cvičení

Přírodovědecká fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Jan Paleček, Dr. rer. nat. (cvičící)
prof. MUDr. Augustin Svoboda, CSc., dr. h.c. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Jan Paleček, Dr. rer. nat.
Národní centrum pro výzkum biomolekul - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Jan Paleček, Dr. rer. nat.
Dodavatelské pracoviště: Národní centrum pro výzkum biomolekul - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
NOW ( C9045 Biologie kvasinek )
Účast na přednášce "Biologie kvasinek", základy mikrobiologie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: lze zapsat současně s předmětem C9045
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti by měli získat představu o morfologii kvasinkových buněk a jejích změnách v průběhu životního cyklu a za různých růstových podmínek. Měli by se seznámit s průběhem párování a procesem sporulace kvasinkové buňky. Měli by se naučit se techniku připravy protoplastů (potřebných např. pro izolace kvasinkové DNA, proteinů apod).
Výstupy z učení
Studenti získají představu o morfologii kvasinkových buněk a jejích změnách v průběhu životního cyklu a za různých růstových podmínek. Seznámí se s průběhem párování a procesem sporulace kvasinkové buňky. Naučí se techniku připravy speciálních kvasinkových preparátů (potřebných např. pro izolace kvasinkové DNA, proteinů apod).
Osnova
  • Mikroskopie kvasinkové buňky. Buněčná stěna. Příprava sféroplastů a protoplastů. Párovací proces - sporulace.
Literatura
  • Janderová, B. Bendová, O. : Úvod do biologie kvasinek. Praha, 1999
Výukové metody
Praktická cvičení navazující na přednáškový cyklus
Metody hodnocení
zpracování pozorování a odevzdání protokolu z praktického kurzu
Informace učitele
Cvičení je určeno pro studenty zaměření mikrobiologie. Probíhá blokově (obvykle v prosinci).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2021/C9142