C3190 Biochemie I - seminář

Přírodovědecká fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/1/0. 1 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Pavel Bouchal, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Kateřina Dadáková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Zdeněk Farka, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Marta Pelcová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Vojtěch Sedláček, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Pavel Bouchal, Ph.D.
Ústav biochemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav biochemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
NOW ( C3181 Biochemie I )
Zápis do předmětu Biochemie I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 17 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu by studenti měli rozumět nejdůležitějším tématům kurzu Biochemie I: Struktuře, vlastnostem a funkci základních složek živých systémů (aminokyselin, bílkovin, sacharidů, lipidů), měli by být schopni provádět základní termodynamické výpočty a rozumět základům enzymologie. V neposlední řadě by měli rozumět metabolismu sacharidů, lipidů, principům citrátovému cyklu, respiračního řetěce a fotosyntézy.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu by studenti měli rozumět nejdůležitějším tématům kurzu Biochemie I: Struktuře, vlastnostem a funkci základních složek živých systémů (aminokyselin, bílkovin, sacharidů, lipidů), měli by být schopni provádět základní termodynamické výpočty a rozumět základům enzymologie. V neposlední řadě by měli pochopit podstatu a vzájemné propojení metabolismu sacharidů a lipidů, citrátovéhu cyklu, respiračního řetěce a fotosyntézy.
Osnova
 • 1. Úvod. Aminokyseliny a peptidy.
 • 2.-3. Bílkoviny: struktura a funkce.
 • 4. Test 1.
 • 5. Termodynamika enzymových reakcí.
 • 6. Enzymy, enzymová kinetika.
 • 7. Struktura sacharidů, lipidů a fosfolipidů.
 • 8. Test 2.
 • 9. Metabolismus sacharidů a lipidů.
 • 10. Citrátový cyklus a respirační řetězec.
 • 11. Fotosyntéza.
 • 12. Test 3.
Literatura
  doporučená literatura
 • MIKEŠ, Vladimír. Úlohy z biochemie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 26 s. ISBN 8021006374. info
Výukové metody
Seminář: Diskuse učitele se studenty nad probíranou problematikou, procvičování, výpočty.
Metody hodnocení
Účast na výuce je povinná, tolerována je jedna absence, případné další absence musí být omluveny prostřednictvím studijního oddělení. Zápočet v řádném termínu se uděluje na základě úspěšnosti v průběžných testech (>65 % bodů za celý semestr). V případě omluvené absence v době testu jej bude možné nahradit v nahrazovacím termínu po skončení semestru. Opravné termíny zápočtu bodou založeny na testu z učiva celého předmětu (podmínka >65% bodů).
Navazující předměty
Informace učitele
Elektronická skripta Úlohy z biochemie jsou k dispozici na IS MUNI v části Studijní materiály/Učební materiály. Dále je k dispozici prezentace s potřebnými schématy. Oba soubory je vhodné si vytisknout a mít je připravené do výuky, neboť obsahují úvod, schémata k probírané látce, zadání úloh a další nezbytná data.

Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2022/C3190