C4200 Biochemie II - seminář

Přírodovědecká fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/1/0. 1 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Pavel Bouchal, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Vojtěch Sedláček, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Kateřina Dadáková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Zdeněk Farka, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Marta Pelcová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Pavel Bouchal, Ph.D.
Ústav biochemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav biochemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
C3181 Biochemie I && NOW ( C4182 Biochemie II )
Absolvování předmětu Biochemie I (C3181), zápis do přednášky Biochemie II (C4182)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 16 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci předmětu by student měl rozumět nejdůležitějším tématům kurzu Biochemie II: Replikace, transkripce a translace nukleových kyselin. Pochopení průběhu a vzájemných souvislostí metabolismu a biosyntézy sacharidů, lipidů, aminokyselin a bílkovin. Struktura a funkce respiračního řetězce, průběh fotosyntézy. Termodynamika redoxních reakcí.
Výstupy z učení
Na konci předmětu by student měl rozumět nejdůležitějším tématům kurzu Biochemie II: Replikace, transkripce a translace nukleových kyselin. Pochopení průběhu a vzájemných souvislostí metabolismu a biosyntézy sacharidů, lipidů, aminokyselin a bílkovin. Struktura a funkce respiračního řetězce, průběh fotosyntézy. Termodynamika redoxních reakcí.
Osnova
 • Osnova semináře je v časovém souladu s osnovou přednášky Biochemie II:
 • 1. Nukleové kyseliny: Nukleové báze, nukleotidy, primární struktura nukleových kyselin.
 • 2. Replikace, transkripce, translace a proteosyntéza. Úvod do molekulární biologie.
 • 3. PCR, výpočtové úlohy.
 • 4. Test 1.
 • 5. Redoxní reakce.
 • 6. Metabolismus a biosyntéza sacharidů a lipidů: Opakování a výpočtové úlohy I.
 • 7. Metabolismus a biosyntéza sacharidů a lipidů: Opakování a výpočtové úlohy II.
 • 8. Test 2.
 • 9. Metabolismus bílkovin a aminokyselin.
 • 10. Močovinový cyklus a metabolismus dusíku.
 • 11. Biosyntéza aminokyselin.
 • 12. Test 3.
Literatura
 • MIKEŠ, Vladimír. Úlohy z biochemie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 26 s. ISBN 8021006374. info
Výukové metody
Seminář: Diskuse učitele se studenty nad probíranou problematikou, procvičování, výpočty.
Metody hodnocení
Tolerována je jedna absence, delší nepřítomnost je nutné omluvit prostřednictvím studijního oddělení. Zápočet v řádném termínu se uděluje na základě úspěšnosti v průběžných testech (>70 %bodů). Opravné termíny zápočtu jsou založeny na testu z učiva celého předmětu.
Navazující předměty
Informace učitele
Prezentace a elektronická skripta Úlohy z biochemie, které jsou využívány ve výuce, jsou k dispozici na IS MUNI v části Studijní materiály/Učební materiály. Tyto soubory je třeba mít k dispozici ve výuce buď ve vytištěné formě nebo v tabletu (čtení z mobilního telefonu není efektivní) tak, aby si je studenti mohli doplňovat vlastními psanými poznámkami.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.