C8150 Bioenergetika - seminář

Přírodovědecká fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/2/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: z.
Vyučující
prof. RNDr. Igor Kučera, DrSc. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Igor Kučera, DrSc.
Ústav biochemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav biochemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
NOW ( C8140 Bioenergetika )
Tento seminář probíhá paralelně s přednáškami z bioenergetiky.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Seminář doprovází přednášku z bioenergetiky. Domácí práce, která je přidělena studentům, zahrnuje především základní termodynamické výpočty a příklady zpracování dat získaných při experimentech s nativními nebo rekonstituovanými bioenergetickými systémy. Řešení jsou diskutována a podrobněji vysvětlena při kontaktní výuce v učebně.
Výstupy z učení
Student porozumí tomu, jak začlenit kvantitativní aspekty bioenergetiky do znalostí tradiční fyzikální chemie. Bude schopen vypočítat energetický obsah živin a změny Gibbsovy energie při chemických reakcích a transportních procesech. Seznámí se s teoretickým zázemím experimentálních postupů pro stanovení složek protonmotivního napětí. Zvýší se také dovednosti ve vědeckých výpočtech, zpracování a interpretaci experimentálních dat.
Osnova
  • Řešení zadaných položek z obdržených souborů bioenergetických problémů: 1. Výměna energie mezi systémem a okolím 2. Energetický obsah živin 3. Termodynamika chemických reakcí 4. Termodynamika a kinetika membránového transportu 5. Protonmotivní napětí a jeho měření 6. Termodynamika a kinetika redoxních reakcí 7. Topologie respiračních řetězců 8. Energetické přeměny v buňkách
Literatura
  • KUČERA, Igor. Řešené úlohy z bioenergetiky. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1985. 151 s. info
Výukové metody
Diskuse, domácí příprava
Metody hodnocení
Jednosemestrový seminář v rozsahu 2 hod týdně. Účast je povinná a přítomnost studentů se zaznamenává. Jsou pravidelně zadávány úlohy k domácí přípravě, jež musí byýt vypracovány před udělením zápočtu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.