PB029 Elektronická příprava dokumentů

Fakulta informatiky
podzim 2021
Rozsah
2/1/0. 3 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k, z.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Vít Novotný (cvičící)
RNDr. Michal Růžička, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Dávid Lupták (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D.
Katedra vizuální informatiky - Fakulta informatiky
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra vizuální informatiky - Fakulta informatiky
Předpoklady
Předmět nemá striktní předpoklady. Je vhodné mít smysl pro detail, základy algoritmizace, základní znalosti práce s počítačem, nejlépe v unixovém a skriptovacím prostředí (je vhodné absolvovat například předmět PV004 UNIX).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 189 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/189, pouze zareg.: 26/189, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 20/189
Mateřské obory/plány
předmět má 69 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je podat základy digitální typografie a přípravy dokumentů elektronickými cestami. Posluchač se dozví principy přípravy jak tištěných dokumentů, zejména technických, tak základy publikování na webu. Ideální pro přípravu na psaní závěrečné práce v oblasti STEM (v TeXu).
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto kursu bude student schopen aplikovat základní principy, algoritmy a techniky (týmové) tvorby dokumentů a využít je při svém studiu či publikační činnosti (psaní závěrečné práce, dokumentace programu, webové prezentace či publikování kvalitních výstupů z databáze, příprava prezentačních materiálů) a prakticky je uplatnit v sázecím systému TeX a příbuzných programech.
Student bude schopen se orientovat a pracovat se softwarovými balíky používanými při vývojovém cyklu a vytváření elektronických dokumentů výše uvedeného zaměření.
Osnova
 • Od autora ke čtenáři: cyklus přípravy a ladění dokumentů, analogie s vývojem programů.
 • Značkování. Logická vs. visuální struktura dokumentu. Značkovací jazyky, LaTeX, XML, (SGML), HTML, HTML5. Gramatiky dokumentů, DTD, XML Schema. Validace dokumentů.
 • Design. Principy knižního designu. Specifika webového designu. CSS, XSL(T). Webové technologie publikování a týmový vývoj dokumentů.
 • Sazba. Základy typografie, základní typografické pojmy, míry, terminologie.
 • Písma, typy formáty písem, způsoby representace a designu písem. Rastrovací algoritmy, techniky redukcí tvaru písem.
 • Pravidla sazby. Mikrotypografie. Specifika sazby českých textů. Korektura, značky.
 • Sázecí systémy. TeX jako příklad dávkového sázecího systému. WYSIWYG a webové systémy.
 • TeX. Historie. Princip makrojazyka. Algoritmy řádkového a stránkového zlomu použité v TeXu. hz-systém. Algoritmus dělení slov,
 • Předtisková příprava. Jazyky pro popis stránek. Post\-script. Bézierovy křivky. SPDL. Direct Imaging. Montáž.
 • Tisk a distribuce. Výstupní zařízení. Osvit, tisk a vazba. Portable Document Format, Adobe Acrobat.
 • Databázové publikování, příprava ebook a dalších výstup; z LaTeXu. Konverze, aktualizace a údržba dokumentů. Specifika vytváření konzistentních prezentací (beamer). Sdílený vývoj dokumentů v svn, verzování.
Literatura
  povinná literatura
 • BERAN, Vladimír. Aktualizovaný typografický manuál : Typografický manuál (Variant.). 2. oprav. vyd. Praha: Kafka design, 2000. 1 sv. (růz. info
 • RYBIČKA, Jiří. LATEX pro začátečníky. 3. vyd. Brno: Konvoj, 2003. 238 s. ISBN 80-7302-049-1. info
  doporučená literatura
 • BRINGHURST, Robert. The elements of typographic style. Vancouver: Hartley & Marks, 1992. 254 s. ISBN 0-88179-033-8. info
  neurčeno
 • KNUTH, Donald Ervin. Digital typography. Stanford: Center for the Study of Language and Information, 1999. xv, 685 s. ISBN 1-57586-010-4. info
 • Airi Salminen, Frank Tompa. Communicating with XML, 2011. 226 s. ISBN 978-1461409915. http://link.springer.com/book/10.1007%2F978-1-4614-0992-2
 • Mark Pilgrim: Ponořme se do HTML5. http://www.root.cz/knihy/ponorme-se-do-html5/
Výukové metody
Dvouhodinová `přednáška' týdně bude typicky a) seznamovat s fundamentálními principy elektronické přípravy dokumentů a veměs i b) demonstrační formou ukazovat postupy (demopřednáška) pro praktickou práci na cvičeních. Jednohodinová cvičení jsou věnovaná praktické práci a seznámení se software z oblasti DTP, zejména open source, související se zpracováním XML a TeXem.
Metody hodnocení
Metody hodnocení jsou zveřejněny na https://www.fi.muni.cz/lemma/PB029/practices/organizacni-pokyny/#metody-hodnoceni.
Navazující předměty
Informace učitele
https://www.fi.muni.cz/lemma/PB029/
Předmětem výuky tohoto předmětu je výklad základních principů, algoritmů a technik tvorby dokumentů, zvláště pak elektronických či hypertextových, s ohledem na jejich využití při publikační činnosti (psaní diplomové práce, knihy, internetovské domovské stránky apod.). Demopřednášky a cvičení jsou využita pro seznámení se softwarovými balíky používanými při vývojovém cyklu elektronických dokumentů a pro vytváření elektronických dokumentů.
Anyone who would letterspace lower case would steal sheep. (Frederick Goudy)
Printing should be invisible. (Beatrice Warde)
No, Watson, this was not done by accident, but by design. (Sherlock Holmes)
Data cannot be used at a finer grain than it is marked up it. (R. Jelliffe)
You cannot not communicate. (Paul Watzlawick)
The masters of the art, it seems to me, are those who never stop apprenticing. (Robert Bringhurst)
Programs = Algorithms + Data (Niklaus Wirth)
Documents = Form + Content (Petr Sojka)

You know you've achieved perfection in design,
Not when you have nothing more to add,
But when you have nothing more to take away.
(Antoine de Saint Exupery)
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fi/podzim2021/PB029