C6206 Vybrané biochemické metody

Přírodovědecká fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/0/4. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc.
Ústav biochemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav biochemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
C9300 Diplomová práce I (BC)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V rámci tohoto předmětu studenti absolvují stáž u některého ze svých kolegů, který vypracovává DP prací na jinem pracoviště(nikoliv ve stejné výzkumné skupině. Studenti se tak seznámí s další odbornou problematikou řešenou na pracovišti.
Výstupy z učení
Kromě seznámení s další odbornou problematikou řešenou na pracovišti si studenti prakticky osvojí týmovou práci v laboratoři sepisování odborného textu.
Osnova
  • Stáž v jiné laboratoři, osnova k tomuto předmětu není nutná.
Literatura
  • Jde o stáž v laboratořích různého zaměření, proto zde není doporučována žádná literatura.
Výukové metody
Stáž v jiné laboratoři.
Metody hodnocení
Na závěr stáže zpracují studenti zprávu o dané problematice v rozsahu cca 10 stran, na jejímž základě je mu udělen či neudělen zápočet.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2021/C6206