F4160 Vakuová fyzika 1

Přírodovědecká fakulta
jaro 2023
Rozsah
2/1/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Pavel Slavíček, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Pavel Slavíček, Ph.D.
Ústav fyzikální elektroniky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Pavel Slavíček, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav fyzikální elektroniky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty se základy vakuové fyziky, s principy, jednoduchými výpočty, základními typy vývěv a manometrů.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
porozumět a vysvětlit základní pojmy vakuové fyziky;
určit typ proudění plynu ve vakuovém systému;
rozlišit základní typy vakuových vývěv a manometrů;
navrhnout a spočítat parametry jednoduchého vakuového systému.
Osnova
  • 1. Úvod: definice vakua, význam vysokého vakua pro vedu, techniku a průmysl, využití vysokého vakua
  • 2. Volné plyny: volné plyny ve statickém stavu, volné plyny v dynamickém stavu, proudění plynem, vakuová vodivost, proudění plynu
  • 3. Transportní vývěvy: mechanické vývěvy (pístové, rotační, Rootsovy), vývěvy pracující na základe přenosu impulzu (molekulární, difuzní)
  • 4. Měření celkových tlaku: barometrické, mechanické, kompresní, tepelné, molekulární a viskózní, ionizační manometry
Literatura
  • GROSZKOWSKI, J. Technika vysokého vakua. Praha: SNTL, 1981. ISBN 04-066-81. info
  • ROTH, A. Vacuum technology. Amsterdam: North-Holland, 1976. ISBN 0-7204-0213 8. info
Výukové metody
Přednáška
Metody hodnocení
Předmět je ukončen písemnou zkouškou, na úspěšné ukončení je potřeba alespoň 30% správných odpovědí.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.