F6450 Vakuová fyzika 2

Přírodovědecká fakulta
podzim 2021
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. Mgr. Pavel Slavíček, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Pavel Slavíček, Ph.D.
Ústav fyzikální elektroniky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Pavel Slavíček, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav fyzikální elektroniky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
absolvovaní přednášky Vakuová fyzika 1 (F 4160) nebo prokázané znalosti podobného rozsahu
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je rozšířit znalosti studentů v oblasti vakuové fyziky o sorpční vývěvy, měření průtoku plynu, konstrukční prvky a materiály vhodné pro vakuovou techniku.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
porozumět a vysvětlit základní pojmy a veličiny v UHV/XHV vakuovém systému;
určit vhodný typ průtokoměru;
rozlišit základní typy sorpčích vývěv;
navrhnout a spočítat parametry jednoduchého UHV/XHV vakuového systému.
Osnova
  • 1. Úvod: obecná charakteristika vázaných plynu, sorpce a desorpce plynu, materiály využívané ve vakuové technice
  • 2. Plyny adsorbované na povrchu: interakce v plynech, adsorpce plynu, desorpce plynu, vypařování a kondenzace,
  • 3. Plyny v pevných látkách: rozpouštění plynu v pevných látkách, difuze plynu v pevných látkách, pronikání plynu pevnou stěnou, proudění plynu v pevných látkách
  • 4. Sorpční vývěvy: kryogenní vývěvy, zeolitové vývěvy, sublimační vývěvy, iontové vývěvy
  • 5. Měření průtoku plynů: metoda změny tlaku, mechanické průtokoměry, elektronické regulátory průtoku
Literatura
  • GROSZKOWSKI, J. Technika vysokého vakua. Praha: SNTL, 1981. ISBN 04-066-81. info
  • ROTH, A. Vacuum technology. Amsterdam: North-Holland, 1976. ISBN 0-7204-0213 8. info
Výukové metody
Přednáška
Metody hodnocení
Předmět je ukončen písemnou zkouškou, na úspěšné ukončení je potřeba alespoň 30% správných odpovědí.
Informace učitele
V tomto semestru bude výuka probíhat distančně.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, jaro 2000, podzim 2010 - akreditace, jaro 2001, jaro 2002, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2021/F6450