F4210 Fyzikální praktikum 3

Přírodovědecká fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/3/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Pavel Dvořák, Ph.D. (cvičící)
Pedram Ghourchi Beigi (cvičící)
Mgr. Jaroslav Hnilica, Ph.D. (cvičící)
Waseem Khan (cvičící)
Mgr. Peter Klein, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Michael Kroker (cvičící)
Ing. David Prokop (cvičící)
doc. Mgr. Pavel Souček, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Július Vida (cvičící)
Mgr. František Zažímal (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Pavel Dvořák, Ph.D.
Ústav fyzikální elektroniky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Pavel Dvořák, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav fyzikální elektroniky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
F4210/01: Po 15:00–17:50 Fp3,01001, Čt 8:00–8:50 Kontaktujte učitele, P. Klein, F. Zažímal
F4210/02: Po 8:00–10:50 Fp3,01001, St 14:00–14:50 Kontaktujte učitele, J. Hnilica, J. Vida
F4210/03: Út 9:00–9:50 Kontaktujte učitele, St 14:00–16:50 Fp3,01001, M. Kroker, P. Souček
F4210/04: St 14:00–14:50 Kontaktujte učitele, Pá 8:00–10:50 Fp3,01001, P. Dvořák, W. Khan, M. Kroker
F4210/05: St 11:00–13:50 Fp3,01001, Čt 10:00–10:50 Kontaktujte učitele, P. Dvořák, P. Ghourchi Beigi, D. Prokop
Předpoklady
( F2180 Fyzikální praktikum 1 || F3240 Fyzikální praktikum 2 ) && (! F4210E Physical laboratory 3 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Není možné získat zároveň kredity za předmět F4210 a jeho anglickou verzi F4210E.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět zvyšuje praktické schopnosti studentů měřit fyzikální jevy a měření zpracovat. Velká část úloh je zaměřena na látku atomové fyziky.
Výstupy z učení
Student získá zkušenosti s experimentální prací a vyzkouší si některé ze základních experimentů atomové fyziky.
Osnova
 • Pohyb nábojů v elektrickém a magnetickém poli.
 • Millikanův experiment.
 • Studium termoelektronové emise.
 • Franck-Hertzuv experiment.
 • Zeemanův jev.
 • Určení teploty výboje spektrálními metodami.
 • Šířka pásu zakázaných energií v polovodičích.
 • Studium činnosti fotonásobiče.
 • Rutherfordův experiment.
 • Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití.
Literatura
 • ftp://ftp.muni.cz/pub/muni.cz/physics/education/textbook/praktikum3.pdf
 • BROŽ, Jaromír. Základy fyzikálních měření. Sv. 1. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1983. 669 s. info
Výukové metody
Praktické měření v laboratoři určené pro výuku.
Metody hodnocení
Docházka na výuku je povinná, každý student zpracuje a odevzdá (běžně do dvou týdnů od měření, ale v blokové výuce na jaře 2021 do týdne) ke každé úloze protokol, který následně diskutuje s vyučujícím. Před měřením si student úlohu nastuduje a úspěšně vyplní elektronický test. V r. 2021 platí, že podmínkou pro přístup do prezenční blokové výuky očekávané na konci semestru je vypracování a obhájení protokolů ze všech tří dálkových úloh (F, I, J).
Informace učitele
Jedna z úloh (v r. 2021 úloha G - šířka pásu zakázaných energií) je vyučována v angličtině.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2022/F4210