F4210 Fyzikální praktikum 3

Přírodovědecká fakulta
jaro 2002
Rozsah
0/3/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Ctibor Tesař, CSc. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Michal Lenc, Ph.D.
Ústav fyziky kondenzovaných látek - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Luděk Bočánek, CSc.
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
F4210/01: Rozvrh nebyl do ISu vložen. C. Tesař
F4210/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen. C. Tesař
F4210/03: Rozvrh nebyl do ISu vložen. C. Tesař
Předpoklady
F2180 Fyzikální praktikum 1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Závislost indexu lomu skla na vlnové délce světla.Výkon a fázový posuv střídavého proudu. Polarizace světla. Relaxační kmity doutnavky. Měření parametrů zobrazovacích soustav. Stanovení indukčnosti a kapacity střídavým mostem. Stanovení indexu lomu neabsorbujících tenké vrstvy z měření propustnosti. Stanovení magnetické indukce. Měření tloušťky tenkých vrstev Tolanského metodou. Průchod světla planparalelní deskou a hranolem. Stanovení šířky propustného pásma filtru pomocí Fourierovy spektroskopie.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2000, jaro 2001, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.