F4210 Fyzikální praktikum 3

Přírodovědecká fakulta
jaro 2005
Rozsah
0/3/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Ctibor Tesař, CSc. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Michal Lenc, Ph.D.
Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Luděk Bočánek, CSc.
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
F4210/01: Út 10:00–12:50 F23-114, C. Tesař
F4210/02: Pá 10:00–12:50 F23-114, C. Tesař
F4210/03: St 8:00–10:50 F23-114, C. Tesař
F4210/04: Po 13:00–15:50 F23-114, C. Tesař
F4210/05: St 11:00–13:50 F23-114, C. Tesař
F4210/06: Čt 13:00–15:50 F23-114, C. Tesař
F4210/07: Čt 9:00–11:50 F23-114, C. Tesař
Předpoklady
F2180 Fyzikální praktikum 1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Osnova
  • Studium činnosti fotonásobiče. Studium termoelektronové emise. Pohyb nábojů v elektrickém a magnetickém poli. Určení teploty elektrického oblouku spektrálními metodami. Šířka pásu zakázaných energií v polovodičích. Vakuová technika a výboje v plynech. Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití. Optoelektronické prvky, Optoelektronické vazební členy. Jejich funkce a vlastnosti. Přenos signálu vysokofrekvenčním vedením. Určení energie beta záření a koeficientu absorpce záření gama. Wilsonova komora, určení energie alfa částic z jejich lineárního doletu. Spektrometrie gama záření polovodičovým detektorem Ge(Li) typu p-i-n. Aktivace a poločas přeměny (rozpadu) krátkodobého radionuklidu
Literatura
  • ftp://ftp.muni.cz/pub/muni.cz/physics/education/textbook/praktikum3.pdf
Informace učitele
ftp://ftp.muni.cz/pub/muni.cz/physics/education/textbook/praktikum3.pdf
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.