F4210 Fyzikální praktikum 3

Přírodovědecká fakulta
jaro 2013
Rozsah
0/3/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Pavel Dvořák, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Marek Eliáš, Ph.D. (cvičící)
Raavo Josepson, PhD. (cvičící)
prof. Mgr. Petr Vašina, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Michal Lenc, Ph.D.
Ústav fyzikální elektroniky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Pavel Dvořák, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav fyzikální elektroniky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
F4210/01: Po 10:00–12:50 Fp3,01001, R. Josepson, P. Vašina
F4210/02: St 16:00–18:50 Fp3,01001, P. Dvořák
F4210/03: Pá 7:00–9:50 Fp3,01001, M. Eliáš
Předpoklady
F2180 Fyzikální praktikum 1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět zvyšuje praktické schopnosti studentů měřit fyzikální jevy a měření zpracovat. Velká část úloh je zaměřena na látku atomové fyziky.
Osnova
 • Studium činnosti fotonásobiče.
 • Studium termoelektronové emise.
 • Pohyb nábojů v elektrickém a magnetickém poli.
 • Určení teploty výboje spektrálními metodami.
 • Šířka pásu zakázaných energií v polovodičích.
 • Franck-Hertzuv experiment.
 • Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití.
 • Rutherfordův experiment.
 • Millikanův experiment.
 • Zeemanův jev.
Literatura
 • ftp://ftp.muni.cz/pub/muni.cz/physics/education/textbook/praktikum3.pdf
 • BROŽ, Jaromír. Základy fyzikálních měření. Sv. 1. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1983. 669 s. info
Výukové metody
Praktické měření v laboratoři určené pro výuku.
Metody hodnocení
Docházka na výuku je povinná, každý student zpracuje a odevzdá ke každé úloze protokol. (Úlohy č. 2, 5 a 9 se měří s pomocí agnlicky mluvícího učitele a proto se příslušné protokoly odevzdávají v anglickém jazyce.)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.