F4210 Fyzikální praktikum 3

Přírodovědecká fakulta
jaro 2003
Rozsah
0/3/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Ctibor Tesař, CSc. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Michal Lenc, Ph.D.
Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Luděk Bočánek, CSc.
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
F4210/01: Rozvrh nebyl do ISu vložen. C. Tesař
F4210/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen. C. Tesař
F4210/03: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Předpoklady
F2180 Fyzikální praktikum 1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Osnova
 • Studium činnosti fotonásobiče.
 • Studium termoelektronové emise.
 • Pohyb nábojů v elektrickém a magnetickém poli.
 • Určení teploty elektrického oblouku spektrálními metodami.
 • Šířka pásu zakázaných energií v polovodičích.
 • Vakuová technika a výboje v plynech.
 • Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití.
 • Optoelektronické prvky, Optoelektronické vazební členy. Jejich funkce a vlastnosti. Přenos signálu vysokofrekvenčním vedením.
 • Určení energie beta záření a koeficientu absorpce záření gama.
 • Wilsonova komora, určení energie alfa částic z jejich lineárního doletu.
 • Spektrometrie gama záření polovodičovým detektorem Ge(Li) typu p-i-n.
 • Aktivace a poločas přeměny (rozpadu) krátkodobého radionuklidu
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.