F7900 Studentský seminář

Přírodovědecká fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. Mgr. Vít Kudrle, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. Mgr. Vít Kudrle, Ph.D.
Ústav fyziky a technologií plazmatu - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. Mgr. Vít Kudrle, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav fyziky a technologií plazmatu - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je dosáhnout u studentů:;
provázání znalosti z různých předmětů týkajících se fyziky plazmatu;
schopnosti připravit a přednést referát před odbornou veřejností;
integrace studentů z různých pracovních skupin;
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- samostatně vyhledávat a zpracovávat prameny;
- lépe chápat látku probíranou v přednáškách a seminářích ;
- prezentovat odborné téma;
- efektivně předávat získané vědomosti dalším studentům.
Osnova
  • Rozsah očekávaných znalostí studenta fyziky plazmatu; Jak připravit referát; Jak přednést referát; Jaké je experimentální vybavení na ÚFE
Výukové metody
kratší referáty studentů magisterského studia; delší referáty studentů PGS;
Metody hodnocení
1 vystoupení na semináři
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý druhý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2023/F7900