F7900 Studentský seminář

Přírodovědecká fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/1. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. Mgr. Vít Kudrle, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. Mgr. Vít Kudrle, Ph.D.
Ústav fyzikální elektroniky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. Mgr. Vít Kudrle, Ph.D.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je dosáhnout u studentů:;
provázání znalosti z různých předmětů týkajících se fyziky plazmatu;
schopnosti připravit a přednést referát před odbornou veřejností;
integrace studentů z různých pracovních skupin;
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- samostatně vyhledávat a zpracovávat prameny;
- lépe chápat látku probíranou v přednáškách a seminářích ;
- prezentovat odborné téma;
- efektivně předávat získané vědomosti dalším studentům.
Osnova
  • Rozsah očekávaných znalostí studenta fyziky plazmatu; Jak připravit referát; Jak přednést referát; Jaké je experimentální vybavení na ÚFE
Výukové metody
kratší referáty studentů magisterského studia; delší referáty studentů PGS;
Metody hodnocení
1 vystoupení na semináři
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý druhý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2020/F7900