EN

PřF:Z0046 Geografie SR - Informace o předmětu

Z0046 Geografie SR

Přírodovědecká fakulta
podzim 2017
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Ivan Andráško, PhD. (přednášející)
RNDr. Vladimír Herber, CSc. (přednášející)
RNDr. Petr Marek (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Vladimír Herber, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 18. 9. až Pá 15. 12. St 14:00–14:50 Z3,02045
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
Z0046/01: Po 18. 9. až Pá 15. 12. St 15:00–15:50 Z3,02045, I. Andráško, V. Herber, P. Marek
Předpoklady
PROGRAM ( N - GK ) || PROGRAM ( N - MA ) || PROGRAM ( N - EB ) || PROGRAM ( N - CH ) || ( Z2012 Geografie ČR && KREDITY_MIN ( 75 ))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 35 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 12/35, pouze zareg.: 0/35
Mateřské obory
předmět má 13 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Zdejší geografické pracoviště udržuje jistou kontinuitu v přednášce o geografii Slovenska. Důvody jsou jak geografická blízkost slovenského území, tak i soustavnější kontakty s geografy na Slovensku (mj. geografický výzkum společného pohraničí). Aktuální motivace je podložena i integrací Slovenska do evropských struktur.
Výstupy z učení
Student zvládne fyzickou geografii Slovenska i hlavní rysy vývoje společnosti a hospodářství, včetně shodných a rozdílných rysů v demografii a v transformaci ekonomiky. Je seznámen s chráněnými územími a s rozvojovými předpoklady fixovanými na území sousedního státu.
Osnova
 • 1. Úvod. Státní území, geografická poloha Slovenska.
 • 2. Geologie Slovenska, hlavní rysy reliéfu.
 • 3. Orografické jednotky Slovenska.
 • 4. Klima Slovenska.
 • 5. Hydrologie Slovenska.
 • 6. Geografie půd, biogeografie.
 • 7. Ochrana přírody a krajiny. Chráněná území.
 • 8. Obyvatelstvo na území Slovenska.
 • 9. Obyvatelstvo a jeho vývoj, sídelní geografie Slovenska, urbánní kostra státu, současná urbanizace.
 • 10. Industrializace Slovenska a její důležité prvotní fáze.
 • 11. Industrializace Slovenska a problémy transformace slovenského průmyslu.
 • 12. Přírodní předpoklady pro zemědělství a lesnictví. Zemědělství. Lesní bohatství a jeho regionální rozdíly.
 • 13. Dopravní síť Slovenska.
 • 14. Nové administrativní členění státu (od roku 1996, nově se samosprávou). Regionální rozvoj.
Literatura
 • LAUKO, Viliam. Fyzická geografia Slovenskej republiky. 1. vyd. Bratislava: Mapa Slovakia, 2003. 106 s. ISBN 8089080073. info
 • Atlas krajiny Slovenskej republiky. Edited by László Miklós. 1. vyd. Bratislava: Ministerstvo životného prostredia SR, 2002. 342 s. ISBN 80-88833-27-2. info
 • PORUBSKÝ, Antonín. Vodné bohatstvo Slovenska. 1. vyd. Bratislava: VEDA vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1991. 318 s. ISBN 8022401072. info
 • Atlas Slovenskej socialistickej republiky. Bratislava: Slovenská akadémia vied, 1980.
 • KOREC, Pavol. Kraje a okresy Slovenska :nové administratívne členenie. Vyd. 1. Bratislava: Q111, 1997. 392 s. ISBN 80-85401-58-4. info
 • PLESNÍK, Pavol. Malá slovenská vlastiveda. 1. vyd. Bratislava: Obzor, 1989. 398 s. ISBN 8021500212. info
 • LAUKO, Viliam. Školský atlas :Slovenská republika. 1. vyd. Harmanec: Vojenský kartografický ústav, 1999. 48 s. ISBN 80-8042-156-0. info
Výukové metody
Přednášky, doplněné o e-learning. Součástí kurzu jsou semináře, kde studenti prezentují seminární práce k aktuálním tématům studovaného předmětu.
Metody hodnocení
Přednáška, na seminářích prezentace jednotlivých témat, zkouška písemná.
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, jaro 2000, jaro 2001, jaro 2003, jaro 2005, podzim 2007, jaro 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2013, podzim 2015.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2017/Z0046