F5900 Fyzika ve firmě

Přírodovědecká fakulta
jaro 2023
Rozsah
2/0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Filip Münz, PhD. (přednášející)
doc. Mgr. Dušan Kováčik, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Dušan Kováčik, Ph.D.
Ústav fyzikální elektroniky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Dušan Kováčik, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav fyziky kondenzovaných látek - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta (50,00 %), Ústav fyzikální elektroniky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta (50,00 %)
Rozvrh
St 18:00–19:50 F1,01014
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Brno a jeho okolí se stává technologickým centrem České republiky a firmy zde působící dle očekávání nabízejí pracovní příležitosti i našim absolventům. Jde jak o relativně malé firmy, které se zabývají využitím nejnovějších technologií, kde se předpokládá zejména hluboké fyzikální vzdělání, ale i velké společnosti (často pobočky nadnárodních firem), kde se očekává také jistá znalost manažerských a ekonomických přístupů. Předmět Fyzika ve firmě má studentům přiblížit prostředí v obou skupinách firem.

Cílem předmětu je tedy seznámit studenty formou prezentací s náplní činnosti několika firem, zejména z brněnského regionu. Podle možností budou diskutovány, kromě využití fyzikálních poznatků, také manažerské a ekonomické aspekty práce ve firmě. Průmyslové firmy budou doplněny o vybraná pracoviště AVČR, která tvoří přechod mezi těmito firmami a čistě akademickými pracovišti. Přednášky a diskuse budou podle možností a zájmu vhodně doplněny návštěvou jednotlivých firem.
Výstupy z učení
Na konci kurzu student - získá přehled o činnosti vybraných firem, zejména z brněnského regionu, které využívají při své činnosti současné fyzikální poznatky v oblasti polovodičového, leteckého, materiálového či textilního průmyslu; - dozví se o uplatnění v některých ústavech základního výzkumu, případně jejich aplikačních odvětvích - bude moci lépe posoudit vhodnost výběru pracoviště pro absolvování předmětu Odborná praxe (F7700).
Osnova
  • Pokusíme se zajistit prezentace zástupců např. z následujících firem a institucí:
  • FEI (Thermo Fischer), Brno - transmisní elektronové mikroskopy, nanotechnologie
  • Honeywell International, Brno – automatizace a řídící technika pro průmysl, budovy a domácnosti
  • ON SEMICONDUCTOR, Rožnov pod Radhoštěm – polovodičové součástky, výroba křemíku
  • Rigaku Innovative Technologies Europe, s.r.o., Praha - rentgenová analýza, optika a detekce
  • TESCAN Orsay, Brno - rastrovací elektronové mikroskopy, litografie
  • Ústav fyziky materiálů AV ČR, Brno
Literatura
  • TOTH-TEGLAS, T., E. HLEDIK a Laura FÓNADOVÁ. An Analysis of Employer Requirements of University Graduates. Acta Polytechnica Hungarica. BUDAPEST: Budapest TECH, 2016, roč. 13, č. 5, s. 169-188. ISSN 1785-8860. doi:10.12700/APH.13.5.2016.5.10. URL info
Výukové metody
seminář (přednášky zvaných zástupců firem a ústavů), diskuze
Metody hodnocení
Studenti, kteří neprokáží dostatečnou účast na přednáškách příp. exkurzích, vypracují na závěr kurzu text v rozsahu 3-5 stran tykající se výzkumu v jedné z představených institucí.
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/el/sci/jaro2023/F5900/firmy.html
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
S.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2017, jaro 2019, jaro 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2023/F5900