JAF04 Angličtina pro fyziky IV

Přírodovědecká fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Eva Čoupková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Daniela Dlabolová (pomocník)
Mgr. Monika Ševečková, Ph.D. (pomocník)
Garance
Mgr. Eva Čoupková, Ph.D.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Přírodovědecké fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Lenka Pavlíková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Přírodovědecké fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
JAF04/01: Rozvrh nebyl do ISu vložen. E. Čoupková
Předpoklady
Znalost anglického jazyka na úrovni B2 ERR.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 48 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je procvičování akademické angličtiny v kontextu fyziky na úrovní B2 ERR, příprava na zkoušku z pokročile odborné angličtiny JA002, a procvičování akademických a měkkých dovedností nezbytných v akademickém a profesním prostředí typickém pro daný obor (prezentační dovedností, psaní abstraktu, citace).
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto kurzu bude student schopen:
porozumět autentickému odbornému textu na úrovni B2 ERR
porozumět mluvenému projevu na odborné téma na úrovni B2 ERR
komunikovat na odborné téma na úrovni B2 ERR
zběžně prohlédnout text a pochopit jeho celkový význam
vyhledat v textu specifické informace
formulovat hlavní myšlenku textu
rozlišit podstatné informace od nepodstatných
shrnovat podstatné informace
informovat o svém studiu na univerzitě a svém výzkumu
prezentovat odborná témata/výsledky svého výzkumu
aplikovat získané jazykové dovednosti na nová odborná témata
Osnova
 • Prezentace:
 • Úvod
 • Stať - signální prostředky, závěr
 • Přednes a výslovnost
 • Vizuální pomůcky
 • Interpretace grafů
 • Reakce na dotazy posluchačů
 • Praktické prezentace
 • Shrnutí odborného textu
 • Psaní abstraktu
 • Citace: fakta a názory, plagiátorství
 • Odborné texty z fyziky a dalších příbuzných oborů podle zájmu a aktuálnosti
Literatura
 • Effective presentation, J. Comfort, OUP 1995
 • Giving presentations, M. Ellis, N. O'Driscoll, Longman, 1997
 • Náhradní obsah: Physics:Reader. Ivana Tulajová Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita Brno 2000
 • Angličtina pre fyzikov. Edited by Alena Zemanová. 1. vyd. Bratislava : Univerzita Komenského Bratislava, 2007. 98 s. ISBN 978-80-223-2272.
 • Náhradní obsah: Science. Keith Kelly. Macmillan 2008. ISBN 978-0-2305-3506-0
 • GRELLET, Françoise. Developing reading skills : a practical guide to reading comprehension exercises. Cambridge: Cambridge University Press, 1981. 252 s. ISBN 0521283647. info
 • MURPHY, Raymond. English grammar in use : a self-study reference and practice book for intermediate students of English : with answers. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. x, 379. ISBN 0521537622. info
 • CRAVEN, Miles a Brigit VINEY. English grammar in use CD-ROM. Version 1.0hundreds of additional exercises to accompany the third edition of the book. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. 1 CD-ROM +. ISBN 0521537606. info
 • Academic writing course :study skills in English. Edited by R.R Jordan. 1st ed. Essex: Longman, 1999. 160 s. ISBN 0-582-40019-8. info
 • Academic vocabulary in use. Edited by Michael McCarthy - Felicity O'Dell. Cambridge : Cambridge University Press, 2008. 176 s. ISBN 978-0-521-68939.
 • http://www.nature.com
 • http://www.sciencenews.org
 • http://www.newscientist.com
 • http://www.sciencedaily.org
Výukové metody
semináře odborného anglického jazyka, analýza odborného textu, porozumění čtenému textu,poslechová cvičení,porozumění slyšenému textu, diskuse (ve dvojicích, ve skupinách,společná kontrola), vyhledávání potřebných informací na Internetu, prezentace
Metody hodnocení
aktivní účast v hodinách (80%), abstrakt, prezentace, podíl na organizaci konference
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2020/JAF04