C9320 Metody biochemického výzkumu

Přírodovědecká fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/0/6. 6 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Zdeněk Farka, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Petr Skládal, CSc. (cvičící)
doc. Ing. Martin Mandl, CSc. (cvičící)
doc. Mgr. Jan Lochman, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Pavel Bouchal, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Karel Kubíček, PhD. (cvičící)
Mgr. Kateřina Dadáková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Lenka Michalcová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Vojtěch Sedláček, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Ondrej Šedo, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Josef Houser, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Monika Kubíčková, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Zdeněk Farka, Ph.D.
Ústav biochemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav biochemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: předmět není možné zapsat v bakalářském programu; v pětiletém magisterském programu je možné předmět zapsat nejdříve ve 4. ročníku
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Absolvováním předmětu se studenti formou laboratorního cvičení seznámí s praktickými aspekty a základními aplikacemi metod uvedených v osnově předmětu.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
-znát základní principy aplikací vybraných instrumentálních metod používaných v biochemii;
-využít různorodé metody pro další experimentální práci v biochemii a příbuzných oborech.
Osnova
 • 1. SDS-PAGE
 • 2. LC-MS
 • 3. Biosenzory
 • 4. Spektrofotometrie
 • 5. Přenos kyslíku
 • 6. RT-qPCR
 • 7. Krystalografie
 • 8. MALDI-MS
 • 9. Ultracentrifugace
 • 10. NMR
 • 11. CZE_1
 • 12. CZE_2
Literatura
 • ANZENBACHER, Pavel a Jan KOVÁŘ. Metody chemického výzkumu pro biochemiky. 1. vyd. Praha: Ministerstvo školství ČSR, 1986. 199 s. info
Výukové metody
Individuálně vedené laboratorní cvičení.
Metody hodnocení
Je třeba absolvovat 12 úloh dle rozpisu.
Ukončení zápočtem na základě účasti a zpracování protokolů.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010 - akreditace, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2022/C9320