C9320 Metody biochemického výzkumu

Přírodovědecká fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/0/6. 6 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Zdeněk Farka, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Petr Skládal, CSc. (cvičící)
doc. Ing. Martin Mandl, CSc. (cvičící)
doc. Mgr. Jan Lochman, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Pavel Bouchal, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc. (cvičící)
doc. Mgr. Karel Kubíček, PhD. (cvičící)
Mgr. Kateřina Dadáková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Vojtěch Sedláček, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Ondrej Šedo, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Josef Houser, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jitka Holková (cvičící)
Mgr. Michal Sedlák (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Zdeněk Farka, Ph.D.
Ústav biochemie – Chemická sekce – Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav biochemie – Chemická sekce – Přírodovědecká fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
C9320/01: St 7:00–12:50 Kontaktujte učitele, P. Bouchal, K. Dadáková, Z. Farka, Z. Glatz, J. Holková, J. Houser, K. Kubíček, J. Lochman, M. Mandl, V. Sedláček, P. Skládal, O. Šedo
C9320/02: St 7:00–12:50 Kontaktujte učitele, P. Bouchal, K. Dadáková, Z. Farka, Z. Glatz, J. Houser, K. Kubíček, J. Lochman, M. Mandl, V. Sedláček, P. Skládal, O. Šedo
C9320/03: St 7:00–12:50 Kontaktujte učitele, P. Bouchal, K. Dadáková, Z. Farka, Z. Glatz, J. Holková, J. Houser, K. Kubíček, J. Lochman, M. Mandl, V. Sedláček, P. Skládal, O. Šedo
C9320/04: St 7:00–12:50 Kontaktujte učitele, P. Bouchal, K. Dadáková, Z. Farka, Z. Glatz, J. Holková, J. Houser, K. Kubíček, J. Lochman, M. Mandl, V. Sedláček, P. Skládal, O. Šedo
C9320/05: St 7:00–12:50 Kontaktujte učitele, P. Bouchal, K. Dadáková, Z. Farka, Z. Glatz, J. Holková, J. Houser, K. Kubíček, J. Lochman, M. Mandl, V. Sedláček, P. Skládal, O. Šedo
C9320/06: St 7:00–12:50 Kontaktujte učitele, P. Bouchal, K. Dadáková, Z. Farka, Z. Glatz, J. Holková, J. Houser, K. Kubíček, J. Lochman, M. Mandl, V. Sedláček, P. Skládal, O. Šedo
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: předmět není možné zapsat v bakalářském programu; v pětiletém magisterském programu je možné předmět zapsat nejdříve ve 4. ročníku
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Absolvováním předmětu se studenti formou laboratorního cvičení seznámí s praktickými aspekty a základními aplikacemi metod využivaných v biochemickém výzkumu. Bude představena instrumentace a následně si studenti prakticky vyzkouší její ovládání, od přípravy vzorku, přes samotné měření, až po zpracování dosažených výsledků.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu:
- znát základní principy aplikací vybraných instrumentálních metod používaných v biochemii;
- prakticky seznámen s metodami přípravy biologických vzorků, ovládáním moderní laboratorní instrumentace a vyhodcováním dat;
- schopen využít různorodé metody pro další experimentální práci v biochemii a příbuzných oborech.
Osnova
 • 1. Biosenzory
 • 2. Imunostanovení
 • 3. NMR
 • 4. SDS-PAGE
 • 5. Spektrofotometrie
 • 6. Přenos kyslíku
 • 7. RT-qPCR
 • 8. Krystalografie
 • 9. MALDI-MS
 • 10. HPLC
 • 11. CE
 • 12. Kalorimetrie
Literatura
 • HOLTZHAUER, Martin. Basic methods for the biochemical lab. 1st english ed. Berlin: Springer, 2006. xviii, 251. ISBN 3540327851. URL info
 • PINGOUD, Alfred. Biochemical methods : a concise guide for students and researchers. Weinheim: Wiley-VCH, 2002. xiii, 360. ISBN 3527302999. info
Výukové metody
Individuálně vedené laboratorní cvičení.
Metody hodnocení
Je třeba absolvovat 12 úloh dle rozpisu.
Ukončení zápočtem na základě účasti a zpracování protokolů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010 - akreditace, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2023/C9320