EN

PřF:Z0040 Geografie Evropy - Informace o předmětu

Z0040 Geografie Evropy

Přírodovědecká fakulta
jaro 2019
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Jarmila Burianová, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Antonín Věžník, CSc. (přednášející)
Mgr. Michaela Kňažková (cvičící)
Mgr. Tomáš Kubíček (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Antonín Věžník, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 18. 2. až Pá 17. 5. Út 9:00–10:50 A,01026
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
Z0040/01: Po 18. 2. až Pá 17. 5. Po 18:00–18:50 Z4,02028, M. Kňažková, T. Kubíček
Z0040/02: Po 18. 2. až Pá 17. 5. St 18:00–18:50 Z4,02028, M. Kňažková, T. Kubíček
Z0040/03: Po 18. 2. až Pá 17. 5. Po 19:00–19:50 Z4,02028, M. Kňažková, T. Kubíček
Předpoklady
PROGRAM ( N - GK ) || PROGRAM ( N - CH ) || PROGRAM ( N - EB ) || PROGRAM ( N - MA ) || KREDITY_MIN ( 60 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 84 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 63/84, pouze zareg.: 0/84
Mateřské obory
předmět má 18 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Přednáška má za cíl uspořádat dosavadní znalosti studentů o geografii Evropy, ve fyzické geografii přispět k pochopení regionálních rozdílů přírodních podmínek, v humánní geografii pak zejména učinit jasnějšími aktuální problémy jednotlivých skupin zemí.
Výstupy z učení
Student porozumí ve fyzické geografii regionálním rozdílům přírodních podmínek, v humánní geografii mu budou jasnější aktuální problémy jednotlivých skupin zemí.
Osnova
 • 1.-7. Fyzická geografie Evropy (geologie, reliéf, nerostné bohatství, klima, vodstvo, biota)
  8. Evropa jako součást Eurasie, jazyky, náboženství, písma, antropologické rozdíly
  9. Humánní geografie severní Evropy podle států
  10. Humánní geografie západní Evropy podle států
  11. Humánní geografie jižní Evropy podle států. Humánní geografie jihovýchodní Evropy, tamní konflikty a geopolitické problémy
  12. Humánní geografie střední Evropy a vnitřní regionální členění států (kromě České republiky a Slovenska)
  13. Humánní geografie východní Evropy podle států
  14. Evropská integrace
Literatura
  povinná literatura
 • KRÁL, Václav. Fyzická geografie Evropy. Vyd. 1. Praha: Academia, 1999. 348 s. ISBN 8020006842. info
  doporučená literatura
 • KRÁL, Václav. Fyzická geografie Evropy. Vyd. 1. Praha: Academia, 1999. 348 s. ISBN 8020006842. info
 • NETOPIL, Rostislav, Ivan BIČÍK a Josef BRINKE. Geografie Evropy. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1989. 323 s. ISBN 8004224326. info
 • VITURKA, Milan, Stanislav ŘEHÁK a Michal VANČURA. Regionální geografie Evropy a ČR. 2. vydání. Brno: MU - ESF, 2004. 126 s. ISBN 80-210-3504-8. info
  neurčeno
 • BIČÍK, Ivan. Regionální zeměpis světadílů :učebnice zeměpisu pro střední školy. 1. vyd. Praha: Nakladatelství České geografické společnosti, 2000. 137 s. ISBN 80-86034-43-7. info
Výukové metody
Základní výukovou metodou jsou přednášky, doplněné o moderní výukové metody, jako je například e-learning. Součástí kurzu jsou i seminární práce studentů k aktuálním tématům studovaného předmětu.
Metody hodnocení
Student je zkoušen k témuž datu z fyzické geografie Evropy a z ekonomické a sociální geografie Evropy. Jedna z těchto částí zkoušky (zpravidla fyzická geografie) je písemná, druhá (ekonomická a sociální geografie) je ústní.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011 - akreditace, jaro 2000, jaro 2001, jaro 2003, jaro 2005, jaro 2007, jaro 2009, jaro 2011, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2015, jaro 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2019/Z0040