FB041 Seminář plazmové depozice a charakterizace materiálů

Přírodovědecká fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Lenka Zajíčková, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Mirko Černák, CSc.
Ústav fyziky a technologií plazmatu - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Lenka Zajíčková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav fyziky kondenzovaných látek - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
The goal of the seminar is to provoke students to oral presentations and discuss topics related to the life of scientists (attendance of conferences, writing papers and project applications). The focus of the seminar is on the disciplines close to the deposition of thin films and characterization of films and surfaces.
Výstupy z učení
At the end of the course, the student will be able to:
present his/her work in a clear structure;
use information about scientific conferences related to plasma processing and material science for the selection of a best option to present his/her research;
write research paper with correct structure;
critically assess a quality of research papers related to plasma processing and material science and write a referee's report;
be able to formulated a simple project application (understand how to formulated project goals and objectives, methodology, time schedule, deliverables and milestones).
Osnova
 • Discussion of following topics:
 • - past scientific conferences related to plasma processing and material science;
 • - student's research and the way of its presentation;
 • - structure and form of research papers;
 • - critical assessment of research papers related to plasma processing and material science;
 • - structure and form of referee's reports on research papers
 • - structure and form of project applications.
Literatura
  doporučená literatura
 • LIEBERMAN, M. A. a Allan J. LICHTENBERG. Principles of plasma discharges and materials processing. 2nd ed. Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, 2005. xxxv, 757. ISBN 0471720011. info
  neurčeno
 • CHEN, Francis F. a Jane P. CHANG. Lecture notes on principles of plasma processing. New York, N.Y.: Kluwer Academic/Plenum publishers, 2003. ix, 208. ISBN 0306474972. info
 • FLEWITT, P. E. J. a R. K. WILD. Physical methods for materials characterisation. Bristol1: IOP, 1994. ISBN 0 7503 0320 4. info
Výukové metody
The seminar is based on active participation of students in the discussion of the topics. Students prepare presentations of their own research, presentations of the conferences that they participated, discuss the quality of selected research papers and project applications.
Metody hodnocení
The credits will be recognized if the student attended regularly the seminar and actively participated by some presentation or discussion.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, jaro 2024.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2023/FB041