EN

PřF:Z9001 Ped. praxe ze zeměpisu 1 - Informace o předmětu

Z9001 Pedagogická praxe ze zeměpisu 1

Přírodovědecká fakulta
jaro 2019
Rozsah
3 týdny. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Vladimír Herber, CSc. (cvičící)
Garance
RNDr. Vladimír Herber, CSc.
Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Vladimír Herber, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Z7011 Geografické kurikulum && NOW ( Z0012 Vedení geografické výuky )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Praktický předmět uskutečňovaný na školách za plného provozu, je zaměřen na praktické vedení výuky zeměpisu s kontrolou přítomného pedagoga. Zahrnuje 10 vyučovacích hodin náslechů a 10 vyučovacích hodin výstupů. Předpokládá obsahovou znalost geografie, její vzdělávací aplikaci v návaznosti na vzdělávací program, osnovy zeměpisu a lokální geografické kurikulum.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- navrhnout a realizovat vyučovací hodinu
- popsat a používat školskou dokumentaci
Osnova
 • Praktický předmět uskutečňovaný na školách za plného provozu, je zaměřen na praktické vedení výuky zeměpisu s kontrolou přítomného pedagoga. Zahrnuje 10 vyučovacích hodin náslechů a 10 vyučovacích hodin výstupů. Předpokládá obsahovou znalost geografie, její vzdělávací aplikaci v návaznosti na vzdělávací program, osnovy zeměpisu a lokální geografické kurikulum.
 • 1. Provoz školy, pedagogická dokumentace
 • 2. Výuka zeměpisu na škole - gymnázium, ZŠ, osnovy
 • 3. Vybavení pro výuku zeměpisu - učebna, kabinet,okolí školy
 • 4. Styly vedení výuky zeměpisu
 • 5. Příprava vedení výuky zeměpisu
 • 6. Vlastní výuka zeměpisu
 • 7. Proces učení, jeho kontrola a inovace
 • 8. Sebereflexe vedení výuky zeměpisu
 • 9. Kurikulární kontext
 • 10.Vedení pedagogické dokumentace
Literatura
 • Klíčové dovednosti učitele :cesty k lepšímu vyučování. Edited by Chris Kyriacou, Translated by Dominik Dvořák - Milan Koldinský. 1. vyd. Praha: Portál, 1996. 155 s. ISBN 80-7178-022-7. info
 • PODLAHOVÁ, Libuše. Ze studenta učitelem : student - praktikant - začínající učitel. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2002. 145 s. ISBN 8024404443. info
 • PODLAHOVÁ, Libuše. Pedagogická praxe : průvodce pro současné studenty a budoucí učitele. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1998. 66 s. ISBN 8070677937. info
 • PODLAHOVÁ, Libuše. První kroky učitele. Vyd. 1. Praha: Triton, 2004. 223 s. ISBN 8072544748. info
Výukové metody
Praktická výuka - náslechy a vlastní pedagogické výstupy ve výuce na střední škole
Metody hodnocení
Pedagogická praxe je ukončena zápočtem na základě hodnocení pedagoga příslušné klinické školy v Záznamu o průběhu pedagogické praxe a vedoucím učitelem praxe.
Informace učitele
http://www.sci.muni.cz/NW/STUD/ped_praxe/
Hodnotí se pedagogická dokumentace - náslechy, přípravy na výuku, vedení výuky, proces učení, sebereflexe. Vychází se rovněž z hodnocení pedagogem, který byl přítomen ve výuce. Vychází se z rámcového vzdělávacího programu, resp. geografických vzdělávacích standardů, v současnosti podle osnov vyučovacího předmětu zeměpis na středních školách, doporučuje se i výuka v 6.-9. roč. ZŠ ( 50%). Rozebírá se zevrubně postup ve výuce, jeho obsah, způsob vedení a hlavně výsledky procesu učení žáků. Důležitá je sebereflexe spočívají v sebekritickém pohledu na vlastní výkon s uvedením žádoucích změn. Preferuje se vyváženost znalostí a dovedností, rozhodující je způsobilost vést výuku zeměpisu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2019/Z9001