Bi9010 Pedagogická praxe z biologie 1

Přírodovědecká fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/0/30. 30h. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Olga Rotreklová, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Marta Farková, CSc. (pomocník)
Garance
Mgr. Olga Rotreklová, Ph.D.
Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Olga Rotreklová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Praxe je zaměřena na praktické vedení výuky biologie pod dohledem přítomného učitele. Zahrnuje minimálně 10 vyučovacích hodin náslechů a minimálně 10 vyučovacích hodin výstupů. Student se věnuje také provozním otázkám školy a seznámí se se školním vzdělávacím programem bilogie. Na konci praxe je schopen připravit vyučovací hodinu daného tématu, použít vhodné vyučovací metody a vybrat vhodné pomůcky pro výuku. Zvládá organizaci vyučovací hodiny a komunikaci se studenty. Dokáže vhodnými metodami prověřovat a hodnotit (klasifikovat) získané vědomosti.
Výstupy z učení
Na konci praxe je schopen připravit vyučovací hodinu daného tématu, použít vhodné vyučovací metody a vybrat vhodné pomůcky pro výuku. Zvládá organizaci vyučovací hodiny a komunikaci se studenty. Dokáže vhodnými metodami prověřovat a hodnotit (klasifikovat) získané vědomosti.
Osnova
  • Praxe je předepsána v rozsahu 3 týdny a měla by se uskutečnit zpravidla v měsíci září. Nejprve by měl student absolvovat výstupy a po nich teprve náslechy.
Literatura
  • Základy evoluční biologie. Edited by Jaroslav Flegr. 1. vydání. Praha: Scientia, 2017. 88 stran. ISBN 9788086960722. info
  • KOČÁREK, Eduard. Biologie člověka. 1. vydání. Praha: Scientia, 2010. 336 stran. ISBN 9788086960470. info
  • KOČÁREK, Eduard. Genetika : obecná genetika a cytogenetika, molekulární biologie, biotechnologie, genomika. 1. vyd. Praha: Scientia, 2004. 211 s. ISBN 8071833266. info
  • KUBÁT, Karel. Botanika. 2. vyd. Praha: Scientia, 2003. 231 s., [1. ISBN 80-7183-266-9. info
  • PAPÁČEK, Miroslav. Zoologie. 3., uprav. vyd. Praha: Scientia, 2000. 286 s. ISBN 8071832030. info
Výukové metody
Náslechové hodiny, rozbory hodin společně s vyučujícím a praktická výuka biologie.
Metody hodnocení
Náslechy v hodinách biologie, vlastní výstupy. Zápočet.
Informace učitele
Bližší informace o praxích najdete na https://www.sci.muni.cz/student/bc-a-mgr/studenti-ucitelstvi
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: 3 týdny.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, jaro 2024.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2023/Bi9010