F9001 Pedagogická praxe z fyziky 1

Přírodovědecká fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/0/30. 30h. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr. (cvičící)
doc. Mgr. Zdeněk Navrátil, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Marta Farková, CSc. (pomocník)
Garance
doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr.
Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Zdeněk Navrátil, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav fyziky a technologií plazmatu - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
F7641 Didaktika fyziky 1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V rámci pedagogické praxe z fyziky studenti absolvují praktickou výuku didaktiky fyziky na střední škole. Cílem praxe je umožnit studentům vyzkoušet si práci středoškolského učitele fyziky v reálném prostředí.
Výstupy z učení
Absolvováním praxe studenti jsou studenti schopni splnit formální procedury v běžnévýukové hodině;
stanovit cíle konkrétní vyučovací hodimy z fyziky;
časově rozvrhnout výklad nové látky, testování a zkoušení;
navrhnout, připravit a realizovat demonstrační experimenty.
Osnova
  • Příprava vyučovací hodiny. Náslechy hodin. Vlastní výuka. Rozbor vyučovací hodiny. Diskuze úspěšnosti použitých didaktických postupů. Náplň práce středoškolského učitele.
Literatura
  • Fyzika pro gymnázia. Prometheus, 1993 - 1997.
  • BARTUŠKA, Karel. Fyzika pro gymnázia :speciální teorie relativity. 2. vyd. Praha: Prometheus, 1997. 50 s. ISBN 80-7196-003-9. info
  • LEPIL, Oldřich a Přemysl ŠEDIVÝ. Fyzika pro gymnázia : elektřina a magnetismus [Lepil, 1995, Prometheus]. 3. vyd. V Praze: Prometheus, 1995. 398 s. ISBN 80-85849-47-X. info
  • LEPIL, Oldřich. Fyzika pro gymnázia :mechanické kmitání a vlnění. 1. vyd. Praha: Prometheus, 1994. 135 s. ISBN 80-901619-6-0. info
  • BARTUŠKA, Karel. Fyzika pro gymnázia :molekulová fyzika a termika. 1. vyd. Praha: Galaxie, 1993. 255 s. ISBN 80-85204-22-3. info
Výukové metody
Student během praxe absolvuje minimálně 10 hodin náslechů, 10 hodin vlastních vystoupení a 10 hodin věnovaných provozu školy. Splnění těchto podmínek student prokáže předložením Protokolů o pedagogické praxi.
Metody hodnocení
Studenti jsou povinni s dostatečnou časovou rezervou dodat rozvrh vlastních výstupů. Zápočet je udělován na základě Protokolu o pedagogické praxi a kontroly některého z výstupů vyučujícím předmětu. Viz stránka předmětu s dalšími informacemi.
Informace učitele
https://www.sci.muni.cz/student/bc-a-mgr/studenti-ucitelstvi
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, jaro 2024.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2023/F9001