Bi9012 Pedagogická praxe z biologie 2

Přírodovědecká fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/0/30. 30h. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Olga Rotreklová, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Marta Farková, CSc. (pomocník)
Garance
Mgr. Olga Rotreklová, Ph.D.
Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Olga Rotreklová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
( Bi9010 Ped. praxe z biologie 1 )
(Bi9010)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Praxe je zaměřena na praktické vedení výuky biologie pod dohledem přítomného učitele. Zahrnuje minimálně 10 vyučovacích hodin náslechů a minimálně 10 vyučovacích hodin výstupů. Student se věnuje také provozním otázkám školy a seznámí se se školním vzdělávacím programem biologie. Na konci praxe je schopen připravit vyučovací hodinu daného tématu, použít vhodné vyučovací metody a vybrat vhodné pomůcky pro výuku. Zvládá organizaci vyučovací hodiny a komunikaci se studenty. Dokáže vhodnými metodami prověřovat a hodnotit (klasifikovat) získané vědomosti.
Výstupy z učení
Na konci praxe je schopen připravit vyučovací hodinu daného tématu, použít vhodné vyučovací metody a vybrat vhodné pomůcky pro výuku. Zvládá organizaci vyučovací hodiny a komunikaci se studenty. Dokáže vhodnými metodami prověřovat a hodnotit (klasifikovat) získané vědomosti.
Osnova
  • Student absolvuje 10 vyučovacích hodin náslechů a minimálně 10 vyučovacích hodin výstupů. Student se věnuje také provozním otázkám školy a seznámí se se školním vzdělávacím programem biologie, absolvuje 10 hodin práce při pomoci s výukou.
Literatura
  • Základy evoluční biologie. Edited by Jaroslav Flegr. 1. vydání. Praha: Scientia, 2017. 88 stran. ISBN 9788086960722. info
  • KOČÁREK, Eduard. Biologie člověka. 1. vydání. Praha: Scientia, 2010. 336 stran. ISBN 9788086960470. info
  • KOČÁREK, Eduard. Genetika : obecná genetika a cytogenetika, molekulární biologie, biotechnologie, genomika. 1. vyd. Praha: Scientia, 2004. 211 s. ISBN 8071833266. info
  • KUBÁT, Karel. Botanika. 2. vyd. Praha: Scientia, 2003. 231 s., [1. ISBN 80-7183-266-9. info
  • PAPÁČEK, Miroslav. Zoologie. 3., uprav. vyd. Praha: Scientia, 2000. 286 s. ISBN 8071832030. info
Výukové metody
Výstupy pod dohledem zkušeného pedagoga. Student musí absolvovat 10 hodin náslechů, 10 hodin výstupů a 10 hodin práce pro školu.
Metody hodnocení
Náslechy v hodinách. Vlastní výstupy. Zápočet.
Informace učitele
Bližší informace k praxím najdete na https://www.sci.muni.cz/student/bc-a-mgr/studenti-ucitelstvi
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: 3 týdny.
praxi lze vykonat na vybrané střední škole.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011, jaro 2012, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, jaro 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2022/Bi9012