Bi9012 Pedagogická praxe z biologie 2

Přírodovědecká fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/0/30. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Olga Rotreklová, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Marta Farková, CSc. (pomocník)
Garance
Mgr. Olga Rotreklová, Ph.D.
Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Olga Rotreklová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav botaniky a zoologie – Biologická sekce – Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
( Bi9010 Ped. praxe z biologie 1 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Praxe je zaměřena na praktické vedení výuky biologie pod dohledem přítomného učitele. Zahrnuje minimálně 10 vyučovacích hodin náslechů a minimálně 10 vyučovacích hodin výstupů. Student se věnuje také provozním otázkám školy a seznámí se se školním vzdělávacím programem bilogie. Na konci praxe je schopen připravit vyučovací hodinu daného tématu, použít vhodné vyučovací metody a vybrat vhodné pomůcky pro výuku. Zvládá organizaci vyučovací hodiny a komunikaci se studenty. Dokáže vhodnými metodami prověřovat a hodnotit (klasifikovat) získané vědomosti.
Výstupy z učení
Na konci praxe je schopen připravit vyučovací hodinu daného tématu, použít vhodné vyučovací metody a vybrat vhodné pomůcky pro výuku. Zvládá organizaci vyučovací hodiny a komunikaci se studenty. Dokáže vhodnými metodami prověřovat a hodnotit (klasifikovat) získané vědomosti.
Osnova
  • Praxe je předepsána v rozsahu 3 týdny. Nejprve by měl student absolvovat výstupy a po nich teprve náslechy.
Literatura
  • Práce pedagogické fakulty v Českých Budějoicích. Přírodní vědy. Didaktika biologie. České Budějovice: Pedagogická fakulta v Českých Budějovicích. info
  • DRAHOVZAL, Jan, Oldřich KILIÁN a Rudolf KOHOUTEK. Didaktika odborných předmětů. Brno: Paido, 1997. 156 s. ISBN 8085931354. info
  • MOJŽÍŠEK, Lubomír. Didaktika. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1981. 184 s. info
  • MOJŽÍŠEK, Lubomír. Didaktika I. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979. 262 s. URL info
  • MOJŽÍŠEK, Lubomír. Didaktika I. 1. vydání. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979. 262 stran. URL info
Výukové metody
Náslechové hodiny, rozbory hodin společně s vyučujícím a praktická výuka biologie.
Metody hodnocení
Náslechy v hodinách biologie, vlastní výstupy. Zápočet.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý týden.
praxi lze vykonat jako souvislou nebo průběžnou na vybrané střední škole.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011, jaro 2012, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2024/Bi9012