MDG14 Pedagogická praxe z deskriptivní geometrie 2

Přírodovědecká fakulta
jaro 2022
Rozsah
5/0/30. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Jan Vondra, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Marta Farková, CSc. (pomocník)
Garance
RNDr. Pavel Šišma, Dr.
Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
MDG11 Didaktika deskript. geom. || NOW ( MDG11 Didaktika deskript. geom. )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Praxe je zaměřena na praktické vedení výuky matematiky pod dohledem přítomného učitele. Zahrnuje minimálně 10 vyučovacích hodin náslechů a minimálně 10 vyučovacích hodin výstupů. Student se věnuje také provozním otázkám školy. Praxe předpokládá znalost středoškolské matematiky, její vzdělávací cíle a osnovy matematiky. Praxe je hodnocena učitelem příslušné školy a vedoucím praxe.
Osnova
  • - Provoz školy, pedagogická dokumentace - Výuka matematiky na škole - osnovy ZŠ, gymnázia - Vybavení pro výuku matematiky - Příprava na hodinu matematiky - Vlastní výuka matematiky - Kontrola výsledků výuky - Vedení pedagogické dokumentace
Literatura
  • PODLAHOVÁ, Libuše. První kroky učitele. Vyd. 1. Praha: Triton, 2004. 223 s. ISBN 8072544748. info
Výukové metody
Hospitace ve výuce a vlastní vedení výuky.
Metody hodnocení
Student absolvuje minimálně 10 hodin náslechů a 10 hodin vlastních výstupů.
Informace učitele
http://www.sci.muni.cz/NW/STUD/ped_praxe/
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
praxi lze vykonat jako souvislou nebo průběžnou na vybrané střední škole.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2022/MDG14