C9012 Pedagogická praxe z chemie 2

Přírodovědecká fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/0/30. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
RNDr. Marta Farková, CSc. (cvičící)
Mgr. Jaromír Literák, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Veronika Švandová, Ph.D. (cvičící)
Garance
RNDr. Marta Farková, CSc.
Ústav chemie – Chemická sekce – Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Marta Farková, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav chemie – Chemická sekce – Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
C9011 Pedagogická praxe z chemie 1 || C9010 Pedag.praxe z chemie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Praktický předmět uskutečňovaný na školách za plného provozu, je zaměřen na praktické vedení výuky chemie s kontrolou přítomného pedagoga. Předpokládá obsahovou znalost chemie, její vzdělávací aplikaci v návaznosti na vzdělávací program a osnovy chemie. Zahrnuje 10 vyučovacích hodin náslechů a 10 vyučovacích hodin výstupů. Student se věnuje alespoň 10 hodinami také provozním otázkám školy. Praxe je hodnocena pedagogem příslušné školy a vedoucím praxe. Na konci tohoto kurzu je student schopen vést výuku chemie. Dalším cílem je seznámení s provozními otázkami školy.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen vést výuku chemie; bude se orientovat v provozních otázkách školy; v pedagogické dokumentaci; ve vybavení pro výuku chemie.
Osnova
  • 1. Provoz školy, pedagogická dokumentace. 2. Výuka chemie na škole - gymnázium, ZŠ, osnovy. 3. Vybavení pro výuku chemie. 4. Styly vedení výuky chemie. 5. Příprava vedení výuky chemie. 6. Vlastní výuka chemie. 7. Proces učení, jeho kontrola a inovace. 8. Vedení pedagogické dokumentace.
Literatura
  • PODLAHOVÁ, Libuše. Pedagogická praxe : průvodce pro současné studenty a budoucí učitele. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1998, 66 s. ISBN 8070677937. info
Výukové metody
Typ výuky: Praktické vedení výuky chemie s kontrolou přítomného pedagoga. 10 vyučovacích hodin náslechů a 10 vyučovacích hodin výstupů. Student se věnuje alespoň 10 hodinami také provozním otázkám školy.
Metody hodnocení
Typ výuky: Praktické vedení výuky chemie s kontrolou přítomného pedagoga. 10 vyučovacích hodin náslechů a 10 vyučovacích hodin výstupů. Student se věnuje alespoň 10 hodinami také provozním otázkám školy. Typ zkoušky: Praxe je hodnocena pedagogem příslušné školy a vedoucím praxe.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý týden.
praxi lze vykonat jako souvislou nebo průběžnou na vybrané střední škole.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, podzim 2024, jaro 2025.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2024/C9012