XS330 Reflektivní seminář 1

Přírodovědecká fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Alena Baslerová (cvičící)
doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr. (cvičící)
RNDr. Eva Dobrovolná (cvičící)
Mgr. Lenka Drlíková (cvičící), doc. PhDr. Mgr. Hana Pokorná, Ph.D. (zástupce)
Mgr. Aleš Kobza, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Veronika Kyasová (cvičící)
Mgr. Jaromír Literák, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Tomáš Nečas, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Mgr. Hana Pokorná, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Valerie Richterová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Olga Rotreklová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Dagmar Šašinková (cvičící)
doc. RNDr. Jaromír Šimša, CSc. (cvičící)
Mgr. Veronika Švandová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr.
Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Přírodovědecká fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
XS330/01: St 12:00–13:50 B11/305, E. Dobrovolná, V. Kyasová, J. Literák, D. Šašinková, V. Švandová
XS330/02: Čt 12:00–13:50 M2,01021, Z. Bochníček, A. Kobza, T. Nečas, J. Šimša
XS330/03: Čt 12:00–13:50 Z3,02045, H. Pokorná
XS330/04: St 12:00–13:50 B11/335, O. Rotreklová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 45 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 47/45, pouze zareg.: 0/45
Mateřské obory/plány
předmět má 21 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Seminář je určen k organizovaným diskusím vybraných témat středoškolské výuky. Jeho těžiště spočívá především v samostatné domácí přípravě studenta. Seminární vystoupení studentů obsahují výklad dané problematiky na středoškolské úrovni a má simulovat část gymnaziální hodiny věnované probírání nové látky. Po výstupu následuje diskuse, při níž vedoucí učitel i ostatní účastníci semináře (spolužáci, zkušený učitel střední školy, středoškolští studenti) hodnotí odbornou a didaktickou úroveň výstupu. • Hlavním cílem kurzu je rozvíjení pedagogických schopností a dovedností studentů.
Výstupy z učení
Hlavním cílem kurzu je rozvíjení pedagogických schopností a dovedností studentů. Na jeho konci by studenti měli být schopni: Připravit výklad dané partie středoškolské látky. Výklad realizovat s aktivním zapojením studentů.
Osnova
  • Seminář je společný pro všechny obory učitelského studia. Jednotlivá témata vycházejí ze středoškolského učiva přírodních věd.
Literatura
  • Středoškolské učebnice přírodovědných předmětů
Výukové metody
Seminář se studentskými výstupy a diskusí.
Metody hodnocení
Nutná 80% prezenční účast + stanovený počet úspěšných výstupů během semestru (typicky 2). U experimentálních oborů (fyzika, chemie, biologie) je nutné alespoň jeden výstup doplnit ecperimentem a nebo praktickou ukázkou.
Informace učitele
Studenti si pro svoje seminární vystoupení vybírají z celkové osnovy předmětu celek, který považují za přiměřený pro jednu středoškolskou hodinu fyziky, vypracovávají na ni písemnou přípravu, kterou po svém výstupu odevzdávají.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2023/XS330