XS330 Reflektivní seminář 1

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Alena Baslerová (cvičící)
doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr. (cvičící)
RNDr. Vladimír Herber, CSc. (cvičící)
Mgr. Jaromír Literák, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Olga Rotreklová, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Jaromír Šimša, CSc. (cvičící)
Mgr. Veronika Švandová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr.
Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Přírodovědecká fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
XS330/01: St 12:00–13:50 Z2,01032, A. Baslerová, V. Herber
XS330/02: St 12:00–13:50 M6,01011, Z. Bochníček, J. Šimša
XS330/04: St 12:00–13:50 B11/335, J. Literák, O. Rotreklová, V. Švandová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/40, pouze zareg.: 0/40, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/40
Cíle předmětu
Seminář je určen k organizovaným diskusím vybraných témat středoškolské výuky. Jeho těžiště spočívá především v samostatné domácí přípravě studenta. Seminární vystoupení studentů obsahují výklad dané problematiky na středoškolské úrovni a má simulovat část gymnaziální hodiny věnované probírání nové látky. Po výstupu následuje diskuse, při níž vedoucí učitel i ostatní účastníci semináře (spolužáci, zkušený učitel střední školy, středoškolští studenti) hodnotí odbornou a didaktickou úroveň výstupu. • Hlavním cílem kurzu je rozvíjení pedagogických schopností a dovedností studentů.
Výstupy z učení
Hlavním cílem kurzu je rozvíjení pedagogických schopností a dovedností studentů. Na jeho konci by studenti měli být schopni: Připravit výklad dané partie středoškolské látky. Výklad realizovat s aktivním zapojením studentů.
Osnova
  • Seminář je společný pro všechny obory učitelského studia. Jednotlivá témata vycházejí ze středoškolského učiva přírodních věd.
Literatura
  • Středoškolské učebnice přírodovědných předmětů
Výukové metody
Seminář se studentskými výstupy a diskusí.
Metody hodnocení
Nutná 80% prezenční účast + stanovený počet úspěšných výstupů během semestru (typicky 2). U experimentálních oborů (fyzika, chemie, biologie) je nutné alespoň jeden výstup doplnit ecperimentem a nebo praktickou ukázkou.
Informace učitele
Studenti si pro svoje seminární vystoupení vybírají z celkové osnovy předmětu celek, který považují za přiměřený pro jednu středoškolskou hodinu fyziky, vypracovávají na ni písemnou přípravu, kterou po svém výstupu odevzdávají.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.