Z0028 Regionální případové studie

Přírodovědecká fakulta
jaro 2020
Rozsah
5 dnů. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Vladimír Herber, CSc. (cvičící)
Garance
RNDr. Vladimír Herber, CSc.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Vladimír Herber, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem výuky
- je prakticky ověřit získané poznatky a dovednosti v terénu
- uplatnit vyvážený přístup ke zkoumání geografické reality (rurální a urbánní prostor)
- podporovat týmovou i individuální činnost s důrazem na personální vývoj studentů jako budoucích učitelů zeměpisu
- připravit studenty na vedení terénní výuky v rámci gymnaziálního geografického a environmentálního vzdělávání
- vést studenty k sociální komunikaci, umění jednat a vyjednávat s institucemi, firmami, veřejností
- prezentovat získané poznatky a vypracovat souhrnnou zprávu formou pracovních listů
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu je student schopen:
- připravit a uskutečnit terénní výuku v rámci gymnaziálního geografického a environmentálního vzdělávání
- prakticky si ověřit získané poznatky a dovednosti v terénu
- je připraven pro řešení praktických úloh
- schopen týmové i individuální činnosti, prezentovat zjištěné poznatky na minikonferenci a vypracovat závěrečnou situační zprávu formou pracovních listů
Osnova
 • V průběhu didakticky zaměřené terénní výuky budou jak během trasy, tak i na jednotlivých lokalitách:
 • a) demonstrována geografická témata na navštívených lokalitách a jejich možné využití v geografickém gymnaziálním vzdělávání (GGV)
 • b) samostatně studovány a řešeny zadané úkoly zacílené na GGV
 • c) prováděny mikrovýzkumy, průzkumy, šetření, které lze aplikovat v rámci GGV
 • d) pořizovány dokumentační záznamy a jejich zapracování do návrhů pracovních listů pro GGV
 • Na závěr budou na minikonferenci prezentovány výsledky řešených témat a vypracována závěrečná situační zpráva formou pracovních listů.
Literatura
 • BALADA, Jan. Rámcový vzdělávací program pro gymnázia : RVP G. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2007. 100 s. ISBN 9788087000113. info
 • ŘEZNÍČKOVÁ, Dana. Náměty pro geografické a environmentální vzdělávání : výuka v krajině. Vydání první. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 2008. 182 stran. ISBN 9788086561639. info
 • MARADA, M. a kol. (2017): Koncepce geografického vzdělávání: certifikovaná metodika : www.eGeografie.cz. Praha, Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, 103 s.
 • BÁRTA, František. Krajina v České republice. Edited by Jan Němec - František Pojer. Praha: Consult, 2007. 399 s. ISBN 8090348238. info
Výukové metody
cvičení v terénu
Metody hodnocení
Hodnocení bude uděleno na základě splnění úkolů uvedených v osnově.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: V období červen až září 2020 proběhne bloková výuka předmětu, nahrazující výuku zmeškanou z důvodu koronavirové epidemie. Sledujte IS a e-mail, kde se dovíte více.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2020/Z0028