F1610 Úvod do fyzikálních měření

Přírodovědecká fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr. (přednášející)
Mgr. Zbyněk Fišer (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr.
Ústav fyzikální elektroniky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav fyzikální elektroniky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Znalost středoškolské matematiky a fyziky.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je teoretickým úvodem k následnému povinnému třísemestrálnímu kurzu fyzikálních praktik s cílem seznámit studenty se základy práce ve fyzikální laboratoři a numerickým zpracováním experimentálních dat.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student dokáže vyhodnotit a zpracovat měření, určit střední hodnotu a náhodnou chybu měřených veličin, využít softwarových prostředků při tvorbě grafů a regresi experimentálních dat a vypracovat písemný protokol.
Osnova
 • 1. Význam experimentu ve fyzice a přírodních vědách.
 • 2. Fyzikální měření, absolutní a relativní měřicí metoda, zdroje experimentálních chyb.
 • 3. Náhodná a systematická chyba.
 • 4. Rozdělení náhodné proměnné.
 • 5. Střední hodnota a stření kvadratická chyba.
 • 6. Intervaly spolehlivosti a Studentovy koeficienty.
 • 7. Chyba nepřímo měřených veličin.
 • 8. Tvorba grafů.
 • 9. Regrese, metoda nejmenších čtverců.
Literatura
 • PÁNEK, Petr. Úvod do fyzikálních měření. Brno: skripta PřF MU, 2001. info
Výukové metody
Výuka předmětu kombinuje teoretickou přednášku, výpočetní a laboratorní cvičení. Cvičení bude podle epidemiologické situace, respektive podle vzájemné dohody, prezenční nebo distanční.
Metody hodnocení
Podmínkou udělení zápočtu je 80% účast na cvičení, úspěšné řešení všech 3-5 odpovědníků zadávaných v průběhu semestru a písemný test v závěru semestru. Písemný test bude proveden buď prezenčně a nebo distančně, ve druhém případě s využitím odpovědníků v ISu. V obou případech je test úspěšný při získání nejméně 65% bodů.
Informace učitele

Podmínky udělení zápočtu pro studenty denního studia:

 1. Účast na výuce nejméně 80%. Případná vyšší neúčast bude řešena individuálně s vyučujícím a to jen v případě, že bude řádně zdůvodněna .
 2. Úspěšné vyřešení 3-5 odpovědníků zadaných v průběhu semestru. Úspěšné řešení je nejméně 70% správných odpovědí.
 3. Písemný test v závěru semestru.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2022/F1610