G8201 Kurz dokumentace geologických průzkumných prací

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
5 dnů. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Martin Knížek, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Marek Slobodník, CSc. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Marek Slobodník, CSc.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
PROGRAM ( N - GE ) || G7671 Dokumentace průzkumných děl || G7671k Dokumentace průzkumných děl || G4231 Kurz geologické dokumentace || G4221 Geovědní dokumentace území
Dovednosti ke geologické dokumentaci v terénu, mineralogie, petrografie, strukturní geologie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: K realizaci výuky je nutné finační krytí cestovních nákladů
Mateřské obory
předmět má 32 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem terénního kurzu je zvládnutí základních dovedností dokumentace povrchových průzkumných prací, příp. podpovrchového detailního mapování a dokumentace.
Výstupy z učení
student je schopen: - identifikovat hlavní geologické struktury pod zemí - rozeznat průběh základních geologických prvků v prostoru - změřit prostorovou orientaci geologických objektů - nakreslit detailní mapu (v měřítku 1:100)
Osnova
  • 1. Vrtná technologie a projekt průzkumného vrtu (uhlovodíky). 2. Dokumentace v terénu, dokumentace vrtných jader (primární). 3. Detailní metody dokumentace podpovrchových geologických prací - chodeb, šachtic, sond, lomových stěn a vrtů (výklad). 4. Zpracování sekundární dokumentace (překreslení map, poznámek) a dalších grafických příloh z terénních dat (strukturní diagramy ap.).
Literatura
  • POUBA, Zdeněk. Geologické mapování. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1959. 523 s. info
Výukové metody
výklad, diskuse, terénní práce a dokumentace/podpovrchová díla
Metody hodnocení
Terénní cvičení s instruktáží. K udělení zápočtu je nutná účast na všech částech terénních cvičení a zpracování závěrečné dokumentace a poznámek.
Navazující předměty
Informace učitele
Kurz může být rozložen na různé pracovní dny v semestru podle potřeb koordinace s geologickými organizacemi. Všechny náklady na kurz si hradí účastníci sami.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2006, jaro 2008, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2019/G8201