G8201 Kurz dokumentace geologických průzkumných prací

Přírodovědecká fakulta
podzim 2022
Rozsah
5 dnů. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Martin Knížek, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Jiří Rez, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Marek Slobodník, CSc. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Marek Slobodník, CSc.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
PROGRAM ( N - GE ) || PROGRAM ( N - AEG ) || G7671 Dokumentace průzkumných děl || G7671k Dokumentace průzkumných děl || G4231 Kurz geologické dokumentace || G4221 Geovědní dokumentace území
Dovednosti ke geologické dokumentaci v terénu, mineralogie, petrografie, strukturní geologie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: K realizaci výuky je nutné finační krytí cestovních nákladů
Mateřské obory/plány
předmět má 32 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem terénního kurzu je zvládnutí základních dovedností dokumentace povrchových průzkumných prací, příp. podpovrchového detailního mapování a dokumentace.
Výstupy z učení
student je schopen: - identifikovat hlavní geologické struktury pod zemí - rozeznat průběh základních geologických prvků v prostoru - změřit prostorovou orientaci geologických objektů - nakreslit detailní mapu (v měřítku 1:100)
Osnova
  • 1. Vrtná technologie a projekt průzkumného vrtu (uhlovodíky). 2. Dokumentace v terénu, dokumentace vrtných jader (primární). 3. Detailní metody dokumentace podpovrchových geologických prací - chodeb, šachtic, sond, lomových stěn a vrtů (výklad). 4. Zpracování sekundární dokumentace (překreslení map, poznámek) a dalších grafických příloh z terénních dat (strukturní diagramy ap.).
Literatura
  • POUBA, Zdeněk. Geologické mapování. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1959. 523 s. info
Výukové metody
výklad, diskuse, terénní práce a dokumentace/podpovrchová díla
Metody hodnocení
Terénní cvičení s instruktáží. K udělení zápočtu je nutná účast na všech částech terénních cvičení a zpracování závěrečné dokumentace a poznámek.
Navazující předměty
Informace učitele
Kurz může být rozložen na různé pracovní dny v semestru podle potřeb koordinace s geologickými organizacemi. Všechny náklady na kurz si hradí účastníci sami.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Poznámka k periodicitě výuky: Předmět proběhne v akademickém roce 2022/2023.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2006, jaro 2008, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2022/G8201