C2184 Úvod do programování v Pythonu

Přírodovědecká fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/2/0. 2 kr. (plus 1 za k). Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Adam Midlik (přednášející)
RNDr. Tomáš Raček, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Radka Svobodová, Ph.D. (přednášející)
Bc. Boris Jurič (pomocník)
Mgr. Bc. Jana Porubská (pomocník)
RNDr. Ondřej Schindler (pomocník)
Mgr. Gabriela Bučeková (pomocník)
Garance
doc. RNDr. Radka Svobodová, Ph.D.
Národní centrum pro výzkum biomolekul - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Národní centrum pro výzkum biomolekul - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Základy práce s PC, znalost UNIXu výhodou.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz slouží jako úvod do programování v jazyce Python. Výuka je zaměřena na praktické použití, především ukázky aplikace v přírodních vědách (řešení problémů a zpracování dat). Po ukončení předmětu budou studenti schopni používat základní programátorské konstrukce v jazyce Python (např. podmínky, cykly, funkce, základní datové typy). Dále budou studenti schopni vytvářet jednoduché programy v jazyce Python a dokáží Python využít jako nástroj pro zpracování dat získaných v rámci svých vědeckých a výukových projektů.
Výstupy z učení
Po skončení kurzu bude student schopen programovat v programovacím jazyce Python na takové úrovni, aby byl schopen zpracovávat přírodovědná data.
Osnova
 • Úvod - základní vlastnosti Pythonu, porovnání s ostatními jazyky, proč a k čemu lze používat Python. Stručné seznámení s vývojovým prostředím jazyka Python.
 • Základní konstrukce jazyka: základní datové typy, logické a matematické operátory, podmínky, cykly. Vstup a výstup.
 • Pokročilé datové typy - řetězce a kolekce (tuple, seznamy, slovníky). Funkce, lambda funkce a rekurze.
 • Základy složitosti a algoritmizace. Příklady základních algoritmů: největší společný dělitel, prvočísla.
 • Další příklady algoritmů: řadící algoritmy, vyhledávání. Chyby, výjimky a jejich zpracování.
 • Práce se soubory. Zpracování binárních a textových souborů.
 • Úvod do OPP, objekty. Moduly a balíčky.
 • Práce s textem, úvod do regulárních výrazů a zpracování XML/JSON.
 • Využití externích modulů v přírodních vědách.
Literatura
  doporučená literatura
 • SUMMERFIELD, Mark. Python 3 : výukový kurz. Translated by Lukáš Krejčí. Vydání 1. Brno: Computer Press, 2010. 584 stran. ISBN 9788025127377. info
  neurčeno
 • MCKINNEY, Wes. Python for data analysis : [agile tools for real world data]. 1st ed. Sebastopol, Calif.: O'Reilly, 2013. xiii, 452. ISBN 9781449319793. info
Výukové metody
Přednášky a praktická cvičení u počítače, samostatné řešení domácích úkolů.
Metody hodnocení
Povinné domácí úkoly, dva praktické testy.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011 - akreditace, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2022/C2184