F8601 Modelování hvězdných atmosfér

Přírodovědecká fakulta
jaro 2020
Rozsah
2/1/0. 3 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Jiří Kubát, CSc. (přednášející)
Mgr. Brankica Kubátová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Jiří Kubát, CSc.
Ústav teoretické fyziky a astrofyziky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Jiří Kubát, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav teoretické fyziky a astrofyziky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Doporučeno absolvování přednášky F7600 "Fyzika hvězdných atmosfér".
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout studentům ucelený pohled na postupy používané v modelování hvězdných atmosfér a hvězdných větrů a na vzájemné souvislosti použitých fyzikálních zákonitostí.
Výstupy z učení
Studenti a studentky budou po absolvování předmětu:
 • seznámeni se současným stavem poznání fyziky hvězdných atmosfér,
 • rozumět vzájemným souvislostem mezi rovnicemi popisujícími hvězdné atmosféry,
 • rozumět současnému pohledu na vznik hvězdných větrů,
 • schopni použít modelování hvězdných atmosfér a větrů k analýze pozorování,
 • schopni pokračovat ve vlastním studiu problematiky.
 • Osnova
  • Obecné základní rovnice hvězdných atmosfér
  • Šedá atmosféra (Hopfova funkce, dvoustupňová šedá atmosféra, zpětný ohřev, střední opacity (toková střední opacita, Rosselandova střední opacita)
  • Statické LTE modely atmosfér (hydrostatická rovnováha, energetická rovnováha (zářivá rovnováha, konvekce), Unsöldova-Lucyho metoda korekce teplot, metoda linearizace, diskretizace rovnic a jejich řešení, urychlená lambda iterace)
  • Statické NLTE modely atmosfér (přehled rovnic, metoda úplné linearizace, užití metody urychlené lambda iterace, sféricky symetrické modely atmosfér, NLTE ohřev
  • Opacita v modelech atmosfér (absorpce, emise a rozptyl, line blanketing a jeho započtení
  • Analýza hvězdných spekter (křivky růstu, klasifikace spekter, užití modelů atmosfér v analýze spekter, zářivá difúze, rotace hvězd, jednorozměrné modely okolohvězdných disků)
  • Hvězdný vítr (typy hvězdných větrů, vítr urychlovaný tlakem, izotermický hvězdný vítr a jeho řešení, koronální vítr)
  • Hvězdný vítr urychlovaný zářením v čarách (zářivé zrychlení, jeho určení a limitní případy; CAK řešení, stabilita hvězdného větru, nehomogenní hvězdný vítr)
  Literatura
   doporučená literatura
  • KUBÁT, Jiří. Fyzika hvězdných atmosfér a větrů, učební text
  • HUBENÝ, Ivan a Dimitri MIHALAS. Theory of stellar atmospheres : an introduction to astrophysical non-equilibrium quantitative spectroscopic analysis. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2015. xvi, 923. ISBN 9780691163291. info
  • LAMERS, Henny J. G. L. M. a Joseph P. CASSINELLI. Introduction to Stellar Winds. : Cambridge University Press, 1999. ISBN 0-521-59565-7. info
  Výukové metody
  Přednášky a cvičení.
  Metody hodnocení
  Ústní zkouška.
  Další komentáře
  Předmět je vyučován každoročně.
  Výuka probíhá každý týden.
  Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2016, jaro 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2020/F8601