M7116 Strukturované populační modely

Přírodovědecká fakulta
jaro 2023
Rozsah
2/1/0. 3 kr. (příf plus uk k 1 zk 2 plus 1 > 4). Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr.
Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Čt 8:00–9:50 M4,01024
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
M7116/01: Čt 10:00–10:50 M4,01024, Z. Pospíšil
Předpoklady
libovolná lineární algebra, libovolná matematická analýza
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Strukturované populační modely,tj. diskrétní dynamické modely s diskrétním (matice) nebo spojitým (integrál) operátorem, jsou jedním ze základních teoretických nástrojů populační ekologie a demografie. Předmět má studenty naučit konstruovat modely vývoje populace strukturované do tříd ("populace" je přitom chápána v širokém smyslu, nejen biologickém), podrobně analyzovat modely s konstantní maticí, seznámit je s metodami analýzy modelů s operátorem závislým na čase nebo na velikosti/struktuře populace.
Výstupy z učení
Po absolvovánmí předmětu bude student schopen: Ve spolupráci s ekologem nebo demografem konstruovat modely uvedeného typu; matematicky je analyzovat; interpretovat dosažené výsledky.
Osnova
  • 1. Populace strukturované podle věku a podle stadií 2. Leslieho a projekční matice 3. Stacionární struktura, její existence a stabilita. Perronova-Frobeniova věta 4. Identifikace parametrů modelu z pozorovaných dat 5. Modely závislé na hustotě populace 6. Modely dvoupohlavní populace 7. Modely s externí variabilitou
Literatura
    doporučená literatura
  • CASWELL, Hal. Matrix population models :construction, analysis, and interpretation. 2nd ed. Sunderland, Mass.: Sinauer Associates, 2001. xvi, 722 s. ISBN 0-87893-096-5. info
    neurčeno
  • Ellner, P.E., Childs, D.Z., Rees, M. Data-driven Modelling of Structured Populations, Springer 2016, ISBN 978-3-319-28891-8
Výukové metody
Klasická přednáška zaměřená na obecné otázky problematiky, ve cvičení vybrané konkrétní modely. Součástí přednášky je diskuse, ve cvičení presentace studentů. Vzhledem k politicko-epidemiologické situaci bude výuka jakoby nahrazena asynchronní distanční formou s pravidelnými setkáními v kyberprostoru MSTeams.
Metody hodnocení
V kolokviu je potřeba na vypracování skupinového projektu prokázat orientaci v problematice.
Informace učitele
V každém týdnu budou zveřejněny záznamy přednášek a komentáře ke studijním materiálům. V době výuky podle rozvrhu bude "schůzka" ve virtuálním prostoru MS-Teams s možností diskuse k probraným tématům.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010 - akreditace, podzim 2004, podzim 2006, podzim 2008, podzim 2010, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, jaro 2015, jaro 2017, jaro 2019, jaro 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2023/M7116