CA341 Diplomová práce z biotechnologie IV

Přírodovědecká fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/0/23. 23 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Ing. Martin Mandl, CSc. (přednášející)
Ing. Zbyněk Černý (cvičící)
Ing. Matouš Čihák (cvičící)
Mgr. Jana Jílková (cvičící)
Mgr. Kristina Nešporová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Vojtěch Pavlík, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Tomáš Prát (cvičící)
Ing. Rastislav Slavkovský, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Ing. Martin Mandl, CSc.
Ústav biochemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav biochemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
C9301 Diplomová práce -Biotech I && C8211 Diplomová práce -Biotech II && C9311 Diplomová práce -Biotech III
Teoretické a praktické znalosti biochemie potřebné pro řešení konkrétního úkolu dané diplomové práce.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je po všech stránkách připravit studenty na zpracování diplomové práce splňující veškeré požadavky na ni kladené.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen pracovat s odbornou literaturou, integrovat teoretické znalosti do experimentální práce a prezentovat výsledky a závěry experimentální vědecké práce písemnou a prezentační formou.
Osnova
  • Individuální konzultace v průběhu zpracování diplomové práce.
Literatura
  • • Literatura dle doporučení vedoucího diplomové práce (Literature according to the recommendation of the thesis supervisor)
Výukové metody
Samostatná práce studentů pod vedením školitele. Studium odborné literatury, experimentální práce v laboratoři, osobní konzultace s vedoucím práce.
Metody hodnocení
Zápočet je udělený za úspěšný postup v přípravě práce.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2022.