CA341 Diplomová práce z biotechnologie IV

Přírodovědecká fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/0/23. 23 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Ing. Martin Mandl, CSc. (přednášející)
Ing. Matouš Čihák (cvičící)
Mgr. Jana Jílková (cvičící)
Mgr. Vojtěch Pavlík (cvičící)
Garance
doc. Ing. Martin Mandl, CSc.
Ústav biochemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav biochemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
C9301 Diplomová práce -Biotech I && C8211 Diplomová práce -Biotech II && C9311 Diplomová práce -Biotech III
Teoretické a praktické znalosti biochemie potřebné pro řešení konkrétního úkolu dané diplomové práce.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je po všech stránkách připravit studenty na zpracování diplomové práce splňující veškeré požadavky na ni kladené.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen pracovat s odbornou literaturou, integrovat teoretické znalosti do experimentální práce a prezentovat výsledky a závěry experimentální vědecké práce písemnou a prezentační formou.
Osnova
  • Individuální konzultace v průběhu zpracování diplomové práce.
Literatura
  • • Literatura dle doporučení vedoucího diplomové práce (Literature according to the recommendation of the thesis supervisor)
Výukové metody
Samostatná práce studentů pod vedením školitele. Studium odborné literatury, experimentální práce v laboratoři, osobní konzultace s vedoucím práce.
Metody hodnocení
Zápočet je udělený za úspěšný postup v přípravě práce.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020.