G5951 Kontaminanty v horninovém prostředí

Přírodovědecká fakulta
podzim 2021
Rozsah
2/2/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Eva Geršlová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Dalibor Všianský, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Marek Lang, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Eva Geršlová, Ph.D.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
žádné
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 32 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
V rámci předmětu se studenti seznámí se základními postupy pro odběry vzorků odlišných matricí, screeningovými metodami používanými při prvotním hodnocení potenciálně kontaminovaných lokalit organickými a anorganickými látkami, způsobem vyhodnocení analýz a zpracování měřených dat. Na příkladových studiích budou ukázány vzájemné vztahy jednotlivých procesů.
Výstupy z učení
Po skončení kurzu bude student schopen:
- použít základní postupy pro odběry vzorků odlišných matricí;
- zvolit screeningovou metodu pro prvotní hodnocení potenciálně kontaminovaných lokalit organickými a anorganickými látkami;
- vyhodnotit analýzy a zpracovat měřená data.
Osnova
  • 1. Vzorkování 2. Analytické metody - anorganické látky 3. Analytické metody - organické látky 4. Matematické a grafické zpracování dat 5. Příkladová studie – kontaminace říčního systému, jezerních sedimentů
Literatura
    doporučená literatura
  • SIEGEL, Frederic R. Environmental geochemistry of potentially toxic metals. Berlin: Springer, 2002. xii, 218. ISBN 3540420304. info
Výukové metody
přednášky, laboratorní cvičení
Metody hodnocení
zpracování případové studie
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Poznámka k periodicitě výuky: Bude otevřeno v podzimním semestru 2021/2022.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2021/G5951