C7170 Struktura a funkce buňky

Přírodovědecká fakulta
podzim 2022
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.
Vyučující
prof. RNDr. Omar Šerý, Ph.D. (přednášející)
Jan Bucek (náhr. zkoušející)
Matouš Petlák (náhr. zkoušející)
Mgr. Markéta Raclavská (náhr. zkoušející)
Vojtěch Rejtar (náhr. zkoušející)
Tomáš Votava (náhr. zkoušející)
Garance
prof. RNDr. Omar Šerý, Ph.D.
Ústav biochemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav biochemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Bez předpokladů.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cyklus přednášek je úvodem do biologie. Hlavním cílem předmětu je seznámit studenty se základy biologie, především pak se základy cytologie, histologie a zoologie, tak aby studenti mohli bez obtíží navázat na studium biochemie.
Výstupy z učení
Student získá přehled o biologii buňky, procesech probíhajících v buňce, chemickém složení v buňce, dělení buněk. Dále bude schopen popsat rostlinná pletiva, živočišné tkáně a jejich funkce.
Osnova
  • 1. Chemické složení živých soustav Voda, prvky, anorganické látky, proteiny, lipidy, sacharidy 2. Buňka Buněčná teorie, prokaryotická a eukaryotická buňka, rostlinná a živočišná buňka, 3. Buněčné struktury a jejich funkce I buněčná stěna, cytoplazmatická membrána, membránový transport. 4. Buněčné struktury a jejich funkce II Endoplazmatické retikulum, Golgiho komplex, lysosomy, peroxisomy, vakuoly, mitochondrie, chloroplasty, cytoskelet, buněčné jádro 5. DNA, buněčný cyklus, mitóza a meióza, replikace, transkripce, translace, signálová transdukce, regulace exprese. 6. Viry - charakteristika a stavba. 7. Prvoci a houby - charakteristika a stavba. 8. Baktérie - metabolizmus baktérií, charakteristika a stavba. 9. Rostliny - rostlinná pletiva, stavba rostlin, rostlinné orgány, molekulární systematika rostlin. 10. Živočišné tkáně - tkáň nervová, svalová, epitelové tkáně a vazivové tkáně.
Literatura
    doporučená literatura
  • SNUSTAD, D. Peter a Michael J. SIMMONS. Genetika. Edited by Jiřina Relichová. 2. aktual. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 864 s. ISBN 978-80-210-8613-5. info
  • LÜLLMANN-RAUCH, Renate. Histologie. Translated by Radomír Čihák. 1. české vyd. Praha: Grada, 2012. xx, 556. ISBN 9788024737294. info
  • Molecular cell biology. Edited by Harvey Lodish. 4th ed. New York: W.H. Freeman and Company, 1999. xxxvi, 108. ISBN 0-7167-3136-3. info
  • ALBERTS, Bruce. Základy buněčné biologie :úvod do molekulární biologie buňky. 1. vyd. Ústí nad Labem: Espero, 1999. xxvi, 630. ISBN 80-902906-0-4. info
Výukové metody
Výukové metody zahrnují přednášky a PowerPointovou prezentaci.
Metody hodnocení
Zkouška z předmětu Struktura a funkce buňky bude probíhat formou testu u počítače v počítačové učebně. Student bude mít soubor otázek a odpovědí, kdy bude zaklikávat správné odpovědi. Na každou otázku může být více správných odpovědí. K absolvování předmětu je třeba mít alespoň 50% správně zodpovězených otázek. Tato forma zkoušení se používá také u státních zkoušek, a proto je použita tato forma zkoušení, aby byli studenti připraveni na státní zkoušku z biologie. V testu se objeví pouze otázky k informacím, které studenti získají při přednáškách. Všechny informace ke zkouškám jsou tedy v prezentacích.
Informace učitele
Otázky ke zkoušce Struktura a funkce buňky: Buněčná teorie Archea – základní charakteristika Rozdíly mezi Archea a Bacteria Eukaryotní a prokaryotní organizmy Cytoplazmatická membrána prokayotické buňky Buněčná stěna prokaryorické buňky Prokaryotická buňka – eukaryotická buňka - rozdíly Živočišná a rostlinná buňka - rozdíly Cytoplazmatická membrána eukaryot Přenašečové proteiny Pasivní a aktivní transport Endoplasmatické retikulum Ribosomy Golgiho aparát Tvorba a vylučování peptidových hormonů Lyzosómy, peroxisómy, vakuoly Mitochondrie Teorie stárnutí – mitochondrie x telomery Chloroplasty Autonomní organely Cytoskelet Stavba mikrotubulu Získávání energie – mitochondrie Získávání energie – chloroplasty Buněčné jádro Srovnání genetického materiálu – viry, baktérie, kvasinky, živočišná buňka Nukleové kyseliny DNA polymorfizmus Buněčný cyklus Mitóza Meióza Replikace DNA Transkripce Translace Receptory Agonisté x antagonisté receptorů Typy receptorů Druzí poslové G protein Viry – stavba Viry – rozdělení virů Interakce viru a buňky Rozmnožování virů HIV virus Herpetické viry Patogenní viry Prvoci – základní znaky Bičíkovci, krásnoočka, kořenonožci Paprskovci, výtrusovci, nálevníci Patogenní prvoci Houby – základní znaky Rozdělení hub Symbiotické houby Systém hub Baktérie – základní znaky Morfologie baktérií Výživa baktérií Buněčná stěna baktérií Borrelia, Treponema Helicobacter, Neisseria Grampozitivní koky Patogenní baktérie Rostliny – základní znaky Pletiva Meristémy Kořen Stonek List Květ Květenství Plod Semeno Molekulární systematika rostlin – principy Tkáň epitelová Kůže Tuková tkáň Chrupavka Kost Osteon Nervová tkáň Neuron Svalová tkáň Svalové vlákno
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2022/C7170