C4040 Fyzikální chemie II - seminář

Přírodovědecká fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Hugo Semrád, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Milan Říha (cvičící)
Mgr. Erik Kalla (cvičící)
prof. RNDr. Jan Hrbáč, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Dominik Heger, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Markéta Munzarová, Dr. rer. nat. (přednášející)
doc. RNDr. Mgr. Jozef Hritz, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. Mgr. Markéta Munzarová, Dr. rer. nat.
Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
NOW ( C4020 Fyzikální chemie II )
Předmět pedpokládá znalosti fyzikální chemie v rozsahu C4660 Fyzikální chemie I a jejich procvičení v rozsahu semináře C3150.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Seminární cvičení, které doprovází předmět C4020 Pokročilá fyzikální chemie. Studenti si osvojí kvantitativní přístup k vysvětlování chemických projevů hmoty pomocí fyzikální teorie. Důraz je kladen na vztah mikroskopické struktury a makroskopických vlastností.
Výstupy z učení
Studenti budou schopni řešit výpočetní úlohy z oblasti termodynamiky směsí, chemické kinetiky a elektrochemie. Dále budou schopni klasifikovat molekulové orbitaly z hlediska symetrie a přiřadit elektronovým konfiguracím možné elektronové termy.
Osnova
  • Jednotlivá témata seminářů navazují na témata přednášky C4020. Aktivní forma výuky v semináři směřuje k objasnění a procvičení látky a ke kritickému porozumění tématům a konceptům.
Literatura
    doporučená literatura
  • ATKINS, P. W. a C. A. TRAPP. Solutions manual for physical chemistry. 5th ed. Oxford: Oxford University Press, 1994. 715 s. ISBN 0198557329. info
  • ATKINS, P. W. a R. S. FRIEDMAN. Solutions manual for molecular quantum mechanics. 3rd ed. Oxford: Oxford University Press, 1997. 258 s. ISBN 0198559682. info
  • ATKINS, P. W. a Julio DE PAULA. Fyzikální chemie. Vyd. 1. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2013. xxvi, 915. ISBN 9788070808306. info
  • ATKINS, P. W. a Julio DE PAULA. Atkins' physical chemistry. 7th ed. Oxford: Oxford University Press, 2002. xxi, 1150. ISBN 0198792859. info
  • ATKINS, P. W. Physical chemistry. 6th ed. Oxford: Oxford University Press, 1998. 1014 s. ISBN 0198501013. info
Záložky
https://is.muni.cz/ln/tag/PříF:C4040!
Výukové metody
Studenti se střídají u tabule v řešení jednotlivých úloh, vyučující jim pomáhá se ke správnému řešení dopracovat, ostatní studenti vždy řeší úlohy buď samostatně, nebo se částečně inspirují řešením mna tabuli.
Metody hodnocení
Během semináře se píší dva zápočtové testy. Pro úspěšné ukončení předmětu je nutné dosáhnout 50% bodů v každém z nich.
Navazující předměty
Informace učitele
Absolvování tohoto seminárního cvičení je silně doporučeno pro úspěšné ukončení kurzu C4020 Pokročilá fyzikální chemie.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět pedpokládá znalosti fyzikální chemie v rozsahu C4660.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2022/C4040