C4040 Pokročilá fyzikální chemie - seminář

Přírodovědecká fakulta
podzim 2011 - akreditace

Údaje z období podzim 2011 - akreditace se nezveřejňují

Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Pavel Kubáček, CSc. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Pavel Kubáček, CSc.
Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
C4660 Základy fyzikální chemie && NOW ( C4020 Pokročilá fyzikální chemie )
Předmět pedpokládá znalosti fyzikální chemie v rozsahu C4660 Fyzikální chemie I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seminární cvičení, které doprovází předmět C4020 Pokročilá fyzikální chemie. Studenti si osvojí kvantitativní přístup k vysvětlování chemických projevů hmoty pomocí fyzikální teorie. Důraz je kladen na vztah mikroskopické struktury a makroskopických vlastností.
Osnova
  • Jednotlivá témata seminářů navazují na témata přednášky C4020. Aktivní forma výuky v semináři směřuje k objasnění a procvičení látky a ke kritickému porozumění tématům a konceptům.
Literatura
    doporučená literatura
  • ATKINS, P. W. a Julio DE PAULA. Atkins' physical chemistry. 7th ed. Oxford: Oxford University Press, 2002. xxi, 1150. ISBN 0198792859. info
  • ATKINS, P. W. Physical chemistry. 6th ed. Oxford: Oxford University Press, 1998. 1014 s. ISBN 0198501013. info
  • Comprehensive dictionary of physical chemistry. Edited by Ladislav Ulický - Terence James Kemp. 1st pub. New York: Ellis Horwood, 1992. 472 s. ISBN 0-13-151747-3. info
Záložky
https://is.muni.cz/ln/tag/PříF:C4040!
Výukové metody
Studenti pracují ve skupinách po čtyřech na každém z 12 projektů, který je zadán na tištěném formuláři s úkoly a podporou jejich řešení. Doporučuje se používat učebnice, tabulky, poznámky, kalkulátory a přenosné počítače (s připojením jen v doméně muni.cz). Průběžné studium je možné doplnit 12 nepovinnými elektronickými testy.
Metody hodnocení
Počty bodů, které studenti dosáhnou, se průběžně sčítají s úhrnným maximem 300 a je z nich vytvářeno pořadí pro celou skupinu zapsaných studentů. Pořadí umožňuje studentům průběžné, relativní hodnocení dosaženého stupně znalostí. Celkový dosažený počet bodů rozhoduje o úspěšnosti ukončení semináře (160 a více bodů).
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět pedpokládá znalosti fyzikální chemie v rozsahu C4660.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.