C4040 Pokročilá fyzikální chemie - seminář

Přírodovědecká fakulta
jaro 2008 - akreditace
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Pavel Kubáček, CSc. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Pavel Kubáček, CSc.
Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
NOW ( C4020 Pokročilá fyzikální chemie )
Předmět pedpokládá znalosti fyzikální chemie v rozsahu C4660 Fyzikální chemie I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seminární cvičení, které doprovází předmět C4020 Pokročilá fyzikální chemie.
Osnova
  • Jednotlivá témata seminářů navazují na témata přednášky C4020. Aktivní forma výuky v semináři směřuje k objasnění a procvičení látky a ke kritickému porozumění tématům a konceptům. Studenti pracují ve skupinách po čtyřech (výjimečně +/-1) na každém z 12 projektů, který je zadán na tištěném formuláři s úkoly a podporou jejich řešení. Doporučuje se používat učebnice, tabulky, poznámky a kalkulátory. Počty bodů, které studenti dosáhnou, se průběžně sčítají (úhrnné maximum je 300) a je z nich vytvářeno pořadí pro celou skupinu zapsaných studentů. Pořadí umožňuje studentům relativní hodnocení dosaženého stupně znalostí. Celkový dosažený počet bodů rozhoduje o úspěšnosti ukončení semináře (220 a více bodů). Seminář je doprovázen možností individuálně procvičovat probíranou látku formou elektronických testů v IS. Body získané v těchto testech (úhrnné maximum je 120) se přičítají k bodům ze seminářů.
Literatura
  • ATKINS, P. W. a Julio DE PAULA. Atkins' physical chemistry. 7th ed. Oxford: Oxford University Press, 2002. xxi, 1150. ISBN 0198792859. info
  • ATKINS, P. W. Physical chemistry. 6th ed. Oxford: Oxford University Press, 1998. 1014 s. ISBN 0198501013. info
  • Comprehensive dictionary of physical chemistry. Edited by Ladislav Ulický - Terence James Kemp. 1st pub. New York: Ellis Horwood, 1992. 472 s. ISBN 0-13-151747-3. info
Záložky
https://is.muni.cz/ln/tag/PříF:C4040!
Metody hodnocení
Seminář s povinnou účastí na výuce, ukončený zápočtem, který lze získat výhradně na základě průběžného hodnocení výkonu ve výuce.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět pedpokládá znalosti fyzikální chemie v rozsahu C4660.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.