G8461 Seismologie a seismotektonika

Přírodovědecká fakulta
podzim 2023
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Josef Havíř, Dr. (přednášející)
Mgr. Petr Špaček, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Josef Havíř, Dr.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Jana Pechmannová
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 9:00–10:50 Gs2,02012, Po 11:00–11:50 Gs2,02012
Předpoklady
PROGRAM ( N - GE )|| G1101 Základy geofyziky || G1101k Základy geofyziky
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 32 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Posluchači budou seznámeni se základy seismologie, s fyzikálními aspekty geodynamiky a s hlavními prvky seismotektoniky, předevšim s ohledem na deskovou tektoniku.
Výstupy z učení
Po ukončení tohoto kurzu bude student schopen vysvětlit princip získávání základních informací charakteru geodynamiky a seismotektoniky v regionálním až globálním měřitku.
Osnova
 • 1) Předmět studia (hlavní cíle a zdroje dat)
 • 2) Fyzika zemětřesení (napětí a křehké porušení; dynamika zlomů a zemětřesení; seismický cyklus; problémy predikce)
 • 3) Seismická vlna (seismický signál jako vlnová funkce; vliv prostředí; rychlost seismických vln)
 • 4) Seismický paprsek (geometrie seismického paprsku; paprsek ve vrstevnatém prostředí; nomenklatura objemových vln)
 • 5) Seismické zdroje a jejich parametry (klasifikace zdrojů; poloha hypocentra; velikost zemětřesení; zdrojové mechanismy)
 • 6) Registrace seismického záznamu (princip seismometru; digitalizace a filtrace; historie monitorování)
 • 7) Neinstrumentální data a doprovodné jevy (makroseismická data; sesuvy, zkapalnění sedimentu, tsunami; historická zemětřesení; paleoseismologie)
 • 8) Statistické a pravděpodobnostní zpracování dat (magnitudo-četnostní vztahy; distribuce zemětřesení v prostoru a čase; seismické ohrožení)
 • 9) Seismicita deskových rozhraní (recentní desková rozhraní; kinematika a dynamika litosférických desek; seismotektonika divergentních, transformních a konvergentních rozhraní)
 • 10) Vnitrodesková seismicita (seismotektonika vnitrodeskových zón; vulkanická zemětřesení; indukovaná seismicita)
 • 11) Přirozená seismicita v regionu Evropy
Literatura
 • Imaging, modeling and assimilation in seismology. Edited by Yong-Gang Li. Boston: De Gruyter, 2012. x, 262 p. ISBN 9783110259032. info
 • Global tectonics. Edited by P. Kearey - Keith A. Klepeis - Frederick J. Vine. Oxford: Wiley-Blackwell, 2009. ISBN 9781405107778. info
 • STEIN, Seth a Michael WYSESSION. An introduction to seismology, earthquakes, and earth structure. Malden, Mass.: Blackwell Publishing, 2003. x, 498. ISBN 0865420785. info
 • LAY, Thorne a Terry C. WALLACE. Modern Global Seismology. Academic Press, 1995. 521 s. International Geophysics Series, Volume 58. ISBN 0-12-732870-X. info
Výukové metody
Přednášky, cvičení
Metody hodnocení
závěrečný písemný test
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Poznámka k periodicitě výuky: Bude otevřeno v podzimním semestru 2023/2024.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2010, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2014, podzim 2015, podzim 2017, podzim 2019, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2023/G8461