G8311 Fyzika Země a geodynamika

Přírodovědecká fakulta
podzim 2022
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Petr Špaček, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Martin Chadima, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Petr Špaček, Ph.D.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Út 10:00–11:50 Gs2,02012, Út 12:00–12:50 Gs2,02012
Předpoklady
G1100 Základy geofyziky || G1101k Základy geofyziky || G1101 Základy geofyziky || TYP_STUDIA ( D )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 32 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 2/32, pouze zareg.: 0/32, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/32
Mateřské obory/plány
předmět má 32 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Posluchači budou seznámeni s hlavními fakty o složení a struktury Země, fyzikálními aspekty geodynamiky a základy reologie litosféry. Důraz je kladen na kvalitativní, nikoli kvantitativní aspekty - matematika je používána v co nejmenší míře.
Výstupy z učení
Po ukončení tohoto kurzu by měl student mimo jiné chápat jak získáváme základní informace o Zemi pomocí geofyzikálních dat v regionálním až globálním měřitku a porozumět příčinám geodynamických procesů.
Osnova
 • Složení, struktura a vnitřní dynamika Země.
 • Pohyby, tvar a tíhové pole Země, definice a význam tíhových anomálií, interpretace tíhových map.
 • Seismologie - šíření seismických vln, seismometr a seismogram, metody studia struktury Země, zemětřesení, lokalizace ohniska, magnitudo.
 • Zemské teplo - chladnutí Země, radiogenní teplo, šíření tepla, termální modely litosféry.
 • Geomagnetismus - geodynamo a inverze geomagnetického pole, variace geomagnetického pole, interpretace magnetických anomálií, paleomagnetismus, magnetické jevy v atmosféře.
 • Základy reologie litosféry - mechanismy trvalé deformace hornin a reologické profily litosférou.
Literatura
  doporučená literatura
 • LOWRIE, William. Fundamentals of geophysics. Cambridge: Cambridge University Press, 1997. xiv, 354 s. ISBN 0-521-46728-4. info
  neurčeno
 • Imaging, modeling and assimilation in seismology. Edited by Yong-Gang Li. Boston: De Gruyter, 2012. x, 262 p. ISBN 9783110259032. info
 • Our magnetic Earththe science of geomagnetism. Edited by Ronald T. Merrill. London: University of Chicago Press, 2010. 261 p. ISBN 9780226520537. info
Výukové metody
výuka je založena na přednáškách
Metody hodnocení
závěrečný test (prezenční formou, pokud situace umožní) (docházka, aktivita, plnění průběžných úkolů mohou být zohledněny).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Poznámka k periodicitě výuky: Bude otevřen v podzimním semestru 2022/2023.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010 - akreditace, jaro 2007, podzim 2008, podzim 2010, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2014, podzim 2016, podzim 2018, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2022/G8311