G8311 Fyzika Země

Přírodovědecká fakulta
jaro 2007
Rozsah
3/1. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Josef Havíř, Dr. (přednášející)
Mgr. Petr Špaček, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Martin Chadima (přednášející), Mgr. Petr Špaček, Ph.D. (zástupce)
Garance
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
Ústav fyziky Země - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Běla Hrbková
Rozvrh
Út 14:00–15:50 Bp1,01007, Čt 12:00–13:50 Bp1,01007
Předpoklady
G1101 Základy geofyziky || G1100 Základy geofyziky
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 32 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/32, pouze zareg.: 0/32, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/32
Mateřské obory/plány
předmět má 58 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Posluchači budou seznámeni s hlavními geofyzikálními metodami studia složení a struktury Země, fyzikálními aspekty geodynamiky a základy reologie litosféry. Zvláštní důraz bude kladen na seismologii.
Osnova
  • Složení, struktura a vnitřní dynamika Země. Pohyby, tvar a tíhové pole Země, definice a význam tíhových anomálií, interpretace tíhových map. Seismologie - šíření seismických vln, seismometr a seismogram, metody studia struktury Země, zemětřesení, lokalizace ohniska, magnitudo. Zemské teplo - chladnutí Země, radiogenní teplo, šíření tepla, termální modely litosféry. Geomagnetismus - geodynamo a inverze geomagnetického pole, variace geomagnetického pole, interpretace magnetických anomálií, paleomagnetismus, magnetické jevy v atmosféře. Základy reologie litosféry - mechanismy trvalé deformace hornin a reologické profily litosférou.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Poznámka k periodicitě výuky: Výuka bude probíhat v jarním semestru 2006/2007.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010 - akreditace, podzim 2008, podzim 2010, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2014, podzim 2016, podzim 2018, podzim 2020.