G8311 Fyzika Země a geodynamika

Přírodovědecká fakulta
podzim 2016
Rozsah
2/1. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Petr Špaček, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Martin Chadima (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 19. 9. až Ne 18. 12. Po 15:00–17:50 G2,02003, Po 18:00–18:50 G2,02003
Předpoklady
G1100 Základy geofyziky || G1101k Základy geofyziky || G1101 Základy geofyziky
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 80 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/80, pouze zareg.: 0/80, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/80
Mateřské obory/plány
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Posluchači budou seznámeni s hlavními fakty o složení a struktury Země, fyzikálními aspekty geodynamiky a základy reologie litosféry. Po ukončení tohoto kurzu by měl student mimo jiné chápat jak získáváme základní informace o Zemi pomocí geofyzikálních dat v regionálním až globálním měřitku a porozumět příčinám geodynamických procesů. Důraz je kladen na kvalitativní, nikoli kvantitativní aspekty - matematika je používána v co nejmenší míře.
Osnova
  • Složení, struktura a vnitřní dynamika Země.
  • Pohyby, tvar a tíhové pole Země, definice a význam tíhových anomálií, interpretace tíhových map.
  • Seismologie - šíření seismických vln, seismometr a seismogram, metody studia struktury Země, zemětřesení, lokalizace ohniska, magnitudo.
  • Zemské teplo - chladnutí Země, radiogenní teplo, šíření tepla, termální modely litosféry.
  • Geomagnetismus - geodynamo a inverze geomagnetického pole, variace geomagnetického pole, interpretace magnetických anomálií, paleomagnetismus, magnetické jevy v atmosféře.
  • Základy reologie litosféry - mechanismy trvalé deformace hornin a reologické profily litosférou.
Literatura
    doporučená literatura
  • LOWRIE, William. Fundamentals of geophysics. Cambridge: Cambridge University Press, 1997. xiv, 354 s. ISBN 0-521-46728-4. info
Výukové metody
výuka je založena na přednáškách
Metody hodnocení
docházka, průběžné testy, závěrečný test
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Poznámka k periodicitě výuky: Bude otevřen v podzimním semestru 2016/2017.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010 - akreditace, jaro 2007, podzim 2008, podzim 2010, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2014, podzim 2018, podzim 2020.