G1100 Základy geofyziky

Přírodovědecká fakulta
podzim 2001
Rozsah
2/1. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
RNDr. Jan Švancara, CSc. (přednášející)
RNDr. Libor Vejmělek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Josef Havíř, Dr. (cvičící)
Garance
doc. Ing. Šárka Hladilová, CSc.
Ústav geologických věd – Sekce věd o Zemi – Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Jan Švancara, CSc.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Přednáška "Základy geofyziky" seznamuje s principy metod používaných při studiu fyzikálních vlastností zemské kůry. Jedná se o metody gravimetrické, magnetometrické, seismické, geoelektrické, radiometrické a karotážní.
Literatura
  • GRUNTORÁD, Jan. Principy metod užité geofyziky. Vyd. 1. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1985. 190 s. URL info
  • MAREŠ, Stanislav. Úvod do užité geofyziky. 2. přeprac. vyd. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1990. 677 s. ISBN 80-03-00427-6. info
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2000.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2001/G1100